Ahrend vraagt Minister Koolmees om ‘intelligente’ stimuleringsmaatregelen

Ahrend vraagt Minister Koolmees om ‘intelligente’ stimuleringsmaatregelen

Amsterdam, 22 juni 2020 – Minister Koolmees bracht vandaag een virtueel werkbezoek aan de Ahrend productielocatie Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem ter gelegenheid van de officiële uitreiking van het PSO30+ certificaat (de hoogst haalbare certificering op het gebied van sociaal ondernemen) door Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends. (Bron)

Minister Koolmees ziet in PSO 30+ een instrument dat overheden kan helpen om Socialer ondernemen te stimuleren

Het werkbezoek van minister Koolmees kreeg op het allerlaatste moment een virtueel karakter. Hij moest verstek laten gaan, maar sprak de aanwezigen via een Teams videobelscherm toe. Hij benadrukte onder meer het belang van sociaal ondernemerschap en roemde Ahrend als industriële kwartiermaker op dat vlak. Ook meende hij dat overheden meer kunnen doen om sociaal ondernemen belangrijk te maken door PSO 30+ meer te omarmen. Nu Ahrend toetreedt tot de ‘PSO 30+ club’ verbreedt volgens de minister daarmee het sociale aanbod ook met kantoor- en onderwijsinrichting.
De PSO meet in welke mate organisaties werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Bij Ahrend bestaat meer dan 30% van het totale personeelsbestand van dochterondernemingen Ahrend Nederland, Gispen Nederland, en Presikhaaf Schoolmeubelen uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan hen wordt gepast werk en begeleiding geboden.

Ahrend topman Sterken vraagt Minister Koolmees om ‘intelligente’ stimuleringsmaatregelen voor Nederlandse industrie

Ahrend CEO Eugène Sterken maakte in zijn dankwoord aan de minister van de gelegenheid gebruik hem te attenderen op het feit dat Koninklijke Ahrend heel bewust geen beroep heeft gedaan op de NOW-regeling en de Nederlandse meubelindustrie baat zou hebben, niet in de laatste plaats Ahrend zelf, bij het mogen faciliteren van duizenden arbo-verantwoorde thuiswerkplekken voor de overheid. Het zou, volgens Sterken, een intelligente stimuleringsmaatregel en begin van herstel zijn voor de stevig geraakte bedrijfstak en voor tegelijkertijd een honorering van het sociaal ondernemerschap, zeker in tijden van crisis. “Nu we stap voor stap uit onze lock-down komen, heeft de overheid de kans intelligent te investeren in meer structureel thuiswerken met alle voordelen van dien. Door specifieke stimuleringsmaatregelen door te voeren kan zij werkgevers financieel tegemoet komen, haar eigen medewerkers een goede thuiswerkplek aanbieden, de Nederlandse meubelindustrie een economische impuls geven en haar eigen uitdagende overheidsdossiers op het terrein van klimaat en infrastructuur aanpakken. Denk aan het terugdringen van CO2- en stikstofuitstoot en de ontlasting van ons wegennet en openbaar vervoer door minder en andere woon-werk bewegingen.”
Beide heren waren het eens dat thuiswerken ‘een blijvertje is’, waarbij Sterken toevoegde dat de functie van het kantoor niet minder belangrijk wordt. “Integendeel! Het kantoor wordt meer en meer een sociale trekpleister waar mensen graag heen gaan om elkaar te ontmoeten, te overleggen of anderszins samen te werken. Die behoefte en noodzaak moeten we niet onderschatten”, aldus Sterken.

Na de formaliteiten en de uitreiking van het certificaat praatten minister Koolmees en Ahrend ceo Eugène Sterken nog na, onder meer over de uitnodiging die de topman van Ahrend vorige week van de SER ontving om mee te denken over de werkomgeving van de toekomst en de effecten ervan op de actuele mobiliteit- en klimaatvraagstukken.

Sociaal ondernemen in tijden van Corona

Door het coronavirus staan organisaties voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moeten bedrijven gedwongen de deuren sluiten en in onzekerheid afwachten. Aan de andere kant zijn er organisaties die het juist nu drukker hebben dan ooit en de vele helpende handen nauwelijks kunnen inplannen. Juist in deze periode is het extra belangrijk dat de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan het werk blijven.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. De afgelopen maanden is duidelijk geworden wat voor een belangrijke rol inclusief werkgeverschap heeft in het creëren van een stabiele arbeidsparticipatie. Koninklijke Ahrend draagt met het behalen van het PSO keurmerk op substantiële wijze bij aan dit doel.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Deel dit bericht:  
23 june 2020