Stappenplan: groeien op de PSO door Socialer in te kopen

Samenwerken met andere PSO-gecertificeerde organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen, levert een positieve bijdrage aan uw PSO-score.

PSO-Nederland stelt voorbeelddocumenten ter beschikking die u op weg helpen om samen met uw ketenpartners (opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers) socialer te ondernemen:

  1. Inventariseer wie er van uw ketenpartners al in het bezit is van een geldig PSO-Certificaat. Klik hier voor een voorbeeld-inventarisatiebrief, die u kunt sturen naar uw ketenpartners.
  2. Informeer uw bestaande ketenpartners over socialer ondernemen met de PSO. Klik hier voor een voorbeeld-stimuleringsbrief
  3. Implementeer sociale inkoop in uw beleid. Klik hier voor de concepttekst PSO-inkoopomschrijving. Wanneer u aanbestedingsplichtig bent, kunt u vrijblijvend informatie aanvragen via de Helpdesk van PSO-Nederland.

Het is ook mogelijk om uw bestaande ketenpartners via een informatiebijeenkomst uitgebreider te (laten) informeren over aantoonbaar socialer ondernemen met de PSO.  Klik hier voor een voorbeeld-uitnodigingsbrief. Door een mail te sturen naar info@pso-nederland.nl ontvangt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden die toebehoren aan het informeren van uw ketenpartners over de PSO. 


Direct naar: