Over de PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO, bestaat uit twee componenten: zo is het is een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief meet in welke mate een organisatie bovengemiddeld sociaal inclusief onderneemt ten opzichte van andere organisaties in dezelfde grootteklasse.
Daarnaast is het een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat wordt uitgegeven na certificeringsproces. 

PSO stimuleert Inclusief Ondernemen in Nederland

Doel is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij meer werkgevers. Socialer inkopen bij PSO-gecertificeerde organisaties draagt hier ook aan bij. Organisaties die dit doen groeien op de PSO-Prestatieladder.

Alleen meten of direct een PSO-Keurmerk aanvragen?

Wilt u direct inzicht in uw sociale prestaties? Wilt u starten met Sociaal Ondernemen of zet uw organisatie zich al in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Leg uw organisatie langs de PSO-meetlat via Mijn PSO. Het vrijblijvend meten van uw prestaties legt direct de basis voor de aanvraag van uw PSO-Keurmerk.

PSO-adviseurs

U kunt ook de hulp inschakelen van een PSO-adviseur. Deze adviseur ondersteunt uw organisatie bij het certificeringstraject én om socialer of inclusiever te ondernemen.

PSO-gecertificeerde organisaties

Een groot aantal gecertificeerde organisaties heeft al het PSO-Keurmerk voor Sociaal Ondernemen. Wanneer u inkoopt bij deze organisaties, stijgt u ook op de PSO-Prestatieladder. 

PSO en Social Return

De PSO wordt door veel gemeenten geaccepteerd als (gedeeltelijke) invulling voor uw Social Return verplichting bij overheidsopdrachten en aanbestedingen. Het accepteren van de PSO geeft toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen. Lees hier meer over Social Return en de PSO.

Nieuws

Twitter


Direct naar: