Wat meet en certificeert de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

Op basis van een eigen invoer (zelfscan) in MijnPSO kunt u het voorlopige PSO-prestatieniveau voor uw organisatie uitlezen. De PSO-criteria, zoals omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO en de informatie van deze pagina, zijn verwerkt in MijnPSO. U wordt per stap door de MijnPSO omgeving begeleid, inclusief toelichting en uitleg per online stap. Het is mogelijk om verschillende scenario's na te bootsen. In stap 6 wordt de mogelijkheid geboden om, met de ingevoerde gegevens, een aanvraag voor het PSO-keurmerk in te dienen. De door u ingevoerde gegevens vormen vervolgens het formele kader voor de audit. Het PSO-keurmerk wordt pas toegekend na onafhankelijke toetsing door een Certificerende instelling. 

Meetindicatoren van de PSO

De PSO meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ten opzichte van het werkzame personeelsbestand. 

De volgende twee hoofdelementen worden hierbij gemeten: 

  1. De directe bijdrage: het aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in fte ten opzichte van het totale personeelsbestand in fte. Onderliggende wegingen zijn: type contract, aantal gewerkte uren en type uitgangspositie (doelgroep en meetelduur). Hierbij wordt tevens  gemeten of de inzet van deze personen op een kwalitatief goede manier gebeurt. Het is mogelijk om de (opdracht)locatie, waar de medewerkers werkzaam zijn geweest, uit te lezen. Passend werk, integratie, begeleiding, functioneren en ontwikkelen zijn de toebehorende kwalitatieve eisen.
  2. De indirecte bijdrage: vervolgens worden de “sociale inkopen” bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW bedrijven omgerekend naar het aantal gewerkt uren m.b.t. de totstandkoming van de ingekochte producten en/of diensten.

Totale sociale bijdrage en de PSO-norm

De directe én indirecte sociale bijdragen worden opgeteld tot één totaalscore. De mate van sociaal ondernemen wordt vervolgens vastgesteld door deze uitkomst te vergelijken met de normen van de PSO. De PSO-normen zijn gebaseerd op landelijke representatieve cijfers uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO en worden om de twee jaar geactualiseerd. De PSO-norm bepaalt de indeling op het PSO-prestatieniveau (Aspirant-status tot en met trede 3) op basis van aantal werkzame medewerkers (grootteklasse).

Prestatieniveaus van het PSO-keurmerk

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-keurmerk kan worden toegekend. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Een organisatie die gecertificeerd is op een PSO-trede behoort tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent: er zijn (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij een PSO-gecertificeerde organisatie, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep)

PSO-handleiding

Alle criteria en eisen die toebehoren aan de PSO-norm staan altijd volledig omschreven in de laatste versie van de PSO-Handleiding (van TNO).

 


Direct naar: