Welkom op de ladder Leger des Heils ReShare

Welkom op de ladder Leger des Heils ReShare
Met dit keer aan het woord: Michel Rosenquist, Directeur Marketing Leger des Heils ReShare  Gefeliciteerd en welkom op de PSO-ladder! Wie zijn jullie en wat doen jullie? “Wij zijn de textiel inzamelaar binnen het Leger des Heils. Dat...