Quotum Banenafspraak (QBA)

Wat betekenen de Quotumwet en de Banenafspraak?

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en werkgevers afgesproken dat in 2026 125.000 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet Banenafspraak). Bij de Quotumregeling in deze wet krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen voor minimaal 25,5 uur. Het Quotum treedt in werking zodra de gemaakt (Banen)afspraken niet worden behaald. Het meten van deze doelstellingen gebeurt op macroniveau.

Afzonderlijke uitlezing Banenafspraak binnen MijnPSO

De PSO is breder dan de Quotumwet maar wil wel tegemoet komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om een aanvullende uitlezing ten behoeve van de banenafspraak/quotumre­geling uit te lezen. Binnen MijnPSO bestaat er voor de Banenafspraak/quotumregeling een aparte uitlezing om de prestaties ten aanzien van de Banenafspraak zichtbaar te maken. De prestaties worden automatisch gegenereerd in Stap 4 van MijnPSO. Aan de (eigen) registratie en aan de rapportage van de prestatie van het bedrijf ten aanzien van de banenafspraak kunnen geen rechten worden ontleend. 

 


Direct naar: