Missie

PSO-Nederland daagt alle organisaties in Nederland uit socialer te ondernemen en bij te dragen aan nieuwe perspectieven voor mensen die nu nog langs de kant staan van de arbeidsmarkt. Dat geldt voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid. Aan hen allen de oproep om kwetsbaren in onze samenleving de kans te geven talenten te ontplooien en (zo veel mogelijk) in hun eigen levensonderhoud te voorzien, zodat meer mensen de kans krijgen het leven te leiden dat zij willen. Bedrijven en overheden die daaraan bijdragen verdienen het daarvoor (h)erkend te worden.

 

De missie PSO-Nederland is:

  • Elke organisatie in Nederland denkt actief na over de wijze waarop zij kansen en mogelijkheden kan bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
  • Een groot deel van deze organisaties realiseert feitelijk duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en blijft zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden.
  • Aantoonbare toename van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door inzet van de PSO.
  • Een landelijke dekking van PSO-gecertificeerde bedrijven.
  • Elk jaar een groei van het aantal PSO-gecertificeerde bedrijven realiseren.
  • Zorgdragen dat de onafhankelijkheid van de PSO en de wetenschappelijke onderbouwing ervan optimaal geborgd blijven.

Direct naar: