Social Return en de PSO

Wat is Social return (on Investment) of SROI?

Social Return on investment (SROI) is zorgen voor werk en ontwikkelmogelijkheden voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus niet alleen zorgen voor financieel, maar ook voor maatschappelijk rendement. Vooral (semi)publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies of waterschappen, vragen bij opdrachten die ze verstrekken aan hun leveranciers en opdrachtnemers om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in de organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren. En dat is vaak niet vrijblijvend.

Social Return als voorwaarde in overeenkomsten

(Semi)publieke opdrachtgevers bepalen zelf hun Social Return-beleid. Social Return wordt meestal opgenomen als contracteis en is daarmee niet vrijblijvend. U kunt dus worden verplicht om een bepaald deel van de aanneemsom of opdrachtsom (bijvoorbeeld 5 procent) of van het subsidiebedrag te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht. U kunt de PSO gebruiken als bewijsmiddel dat u heeft voldaan aan de Social Return-eis of een deel daarvan, want steeds meer gemeenten accepteren of waarderen de PSO daarvoor. Met andere woorden: opdrachtnemers die structureel werk maken van Social Return en dit kunnen aantonen met een PSO-certificaat, hebben een streepje voor of zijn zelfs de enige organisaties die in aanmerking komen.

Welke overheden accepteren de PSO bij Social Return?

Hier leest u waarom steeds meer (semi) publieke opdrachtgevers de PSO accepteren bij de (gedeeltelijke) invulling van de Social return eis. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO wordt door meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en overheidsinstanties toegepast of geaccepteerd als (gedeeltelijke) invullingsmogelijkheid van de Social return eis.

Welke overheden accepteren de PSO bij Social Return?

Lees hier welke gemeenten en overige overheden de PSO momenteel erkennen.

Hoe gebruiken (semi)publieke opdrachtgevers de PSO bij Social Return?

Lees hier hoe (semi) publieke opdrachtgevers de PSO toepassen of waarderen bij Social Return. We hebben ook een kort filmpje gemaakt over hoe gemeenten Social Return toepassen met de PSO.

Social Return versus artikel 2.82 van de Aanbestedingswet

Let op! Het toepassen van voorbehouden opdrachten volgens artikel 2.82 van de Aanbestedingswet betekent iets ander dan het toepassen van Social Return bij aanbestedingen (met de PSO). Hiervoor hebben we het PSO 30+certificaat ontwikkeld. Lees hier over de PSO 30+ en artikel 2.82 van de Aanbestedingswet en op welke wijze overheden artikel 2.82 kunnen toepassen.

 


Direct naar: