Social Return en de PSO

Wat is Social Return on Investment (SROI), Social Return? 

Social Return of SROI bij aanbestedingen is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Overheden zoals gemeenten vragen bij overheidsopdrachten (inkopen en aanbestedingen) aan hun leveranciers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie zolang zij een overheidsopdracht van de gemeente uitvoeren. Dit wordt ook wel Social Return of SROI (Social Return on Investment) genoemd.  Hier treft u de landelijke Handreiking Social return van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) . De toepassing van de PSO bij Social return door gemeenten wordt hierin ook omschreven.

 

Het PSO keurmerk en Social Return

De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO wordt door meer dan een kwart van alle Nederlandse gemeenten en overheidsinstanties toegepast of geaccepteerd in het kader van Social return.  De Social return verplichting is dan ook vaak opgezet als "Bouwblokkenmethode".  Opdrachtnemers, die op deze wijze al duurzame prestaties laten zien op het gebied van Social return en Sociaal ondernemen, worden op deze wijze beloond of erkend voor deze inspanningen. Meer dan een kwart van de gemeenten accepteren de PSO (op een bepaalde trede) in het kader van Social return  of geven korting op de Social return. Voorbeelden van gemeenten die dit momenteel al doen zijn o.a. de gemeente Eindhoven en Arbeidsmarkt Zuidoost Brabant en de gemeente Amsterdam . Zij kiezen ervoor om opdrachtnemers te belonen voor de kwalitatieve en duurzame prestaties die ondernemers al leveren op het gebied van Sociaal Ondernemen. Lees hier meer over de toepassing van de PSO bij Social return door veel publieke opdrachtgevers.

Social return als contract-eis

Social Return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contract-eis en is dan niet vrijblijvend, anders gezegd: de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om een bepaald deel van de aanneem/opdrachtsom of subsidiebedrag te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht. Het begrip Social Return lijkt een containerbegrip door de diversiteit van gebruikte toepassingsvormen en definities door diverse overheden. Lees hier meer over de toepassing van de PSO bij Social return door veel publieke opdrachtgevers.

Bouwblokkenmethode, Social return en de PSO

Een veelgebruikte toepassing van Social return is de 'Bouwblokkenmethode'. Social return krijgt dan vorm door middel van de Bouwblokkenmethode. De kern van deze methode is dat de opdrachtnemer een keuze kan maken uit een aantal ‘bouwblokken’ om de Social Return verplichting in te vullen. Een ‘bouwblok’ staat bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van iemand met een bijstands- of werkloosheidsuitkering of iemand met een arbeidsbeperking of het bieden van een leerwerkplek. Aan elk ‘bouwblok’ is een bepaalde waarde toegekend.


Direct naar: