Vooraankondiging PSO-handleiding versie 2.1

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/of adviseren TNO...

Interview met PSO-adviseur Tamara de Graaf

Interview met PSO-adviseur Tamara de Graaf
Omdat we de verschillende aspecten van de PSO en het certificeringsproces meer willen gaan belichten zullen wij komend jaar interviews plaatsen met verschillende PSO-ambassadeurs. Deze week in de spotlight: PSO-adviseur Tamara de Graaf Tamara is...