Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Toepassing van de PSO door (semi-) publieke organisaties 

Diverse (semi-) publieke organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken hiervoor de PSO als (extra) instrument bij het in de markt zetten van overheidsopdrachten. Lees hier waarom meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en Provincies de PSO waarderen bij overheidsopdrachten. Bekijk hier in twee minuten op welke wijze de PSO in combinatie met Social return wordt toegepast door de gemeente Eindhoven. Mocht u als opdrachtgever of als opdrachtnemer expliciete vragen hebben over dit onderwerp of wilt u meer weten, stel uw vragen aan PSO-Nederland via 0303315535 of mail naar info@pso-nederland.nl.

Hieronder treft u de drie meest gebruikte toepassingsgebieden door (semi-) publieke organisaties aan, waarbij de PSO wordt ingezet:

 1. bij Europese aanbestedingen met de toepassing van Social return zoals omschreven in de Landelijke handreiking Social return (2018) van de VNG of zoals omschreven in de RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017). Deze RAW teksten zijn specifiek geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.
 2. bij de toepassing van opdrachten onder de Europese drempel wordt de PSO door sommige gemeenten momenteel als volgt toegepast (bron Pianoo):
  • als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst bij enkelvoudige onderhandse gunning als er geen aanbestedingsprocedure is;
  • als selectiecriterium voor plaatsing op de shortlist van organisaties die benaderd worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding;
  • als criterium voor het bepalen van de winnende inschrijving bij een onderhandse aanbesteding. Voor meer informatie over de diverse toepassingsgebieden, kunt u contact op te nemen met PSO-Nederland.
 3. bij de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet (voorbehouden opdrachten). Voor de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet heeft de Cedris een handleiding Sociaal aanbesteden met artikel 2.82 voor gemeenten ontwikkeld. Hier leest u waarom steeds meer overheden er voor kiezen om opdrachten voor te behouden aan organisaties die aan de criteria van dit wetsartikel voldoen. Een belangrijk criterium van artikel 2.82 Aw is dat ten minste 30% van de werknemers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Toepassing van de PSO door private organisaties en investeerders:

Diverse (private) organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken hiervoor de PSO als extra instrument om deze doelstelling te realiseren. Zij gebruiken de PSO op de volgende manieren:

 

Verificatie PSO-certificering bij invulling Social return (bij overheidsopdrachten)

Indien de PSO-certificering gewaardeerd wordt in het kader van Social return dan is het aan te bevelen om het PSO-Certificaat (in PDF) bij de desbetreffende opdrachtnemer(s) op te vragen en deze te verifiëren op de onderstaande drie punten. Op ieder PSO-certificaat staan de volgende controle-elementen vermeld:

 • KvK nummer. Een PSO-certificaat is strikt gekoppeld aan een of meerdere KvK-nummers. Het is in dit kader van belang dat het KvK nummer van de (juridisch) opdrachtnemer PSO-gecertificeerd is.
 • Ingangsdatum en de einddatum van het PSO-certificaat. Dit omvat de tweejarige geldigheid van het PSO-certificaat. 
 • PSO-prestatieniveau. Voor een PSO-30+ wordt een apart PSO 30+ certificaat afgegeven.

 

Is het PSO-certificaat van de opdrachtnemer nog niet beschikbaar?

Mocht een opdrachtnemer (nog) niet over het PSO-certificaat beschikken, maar heeft de opdrachtnemer wel tijdig de definitieve PSO-aanvraag ingediend via MijnPSO, dan kan worden gesteld dat de opdrachtnemer het PSO-certificaat op een later moment aanlevert, mits het PSO-certificaat beschikt over de juiste (minimale) ingangsdatum. De audit- en/ of de ontvangstdatum van het PSO-certificaat zijn niet relevant voor de verificatie van het PSO-certificaat door opdrachtgevers. De ingangsdatum van het PSO-certificaat is wel relevant. Onderstaand wordt dit onderdeel van de PSO-norm kort toegelicht:

 • De opdrachtgever bepaalt o.a. de minimale ingangsdatum van het PSO-certificaat zoals: 'het beschikken over een geldig PSO-certificaat'.  De (minimale) ingangsdatum van het PSO-Certificaat is bepalend bij verificatie door de opdrachtgever. De ingangsdatum van het PSO-certificaat is altijd de eerste dag van de volgende maand, na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag via MijnPSO. Daarmee heeft de opdrachtnemer altijd invloed op de ingangsdatum van het PSO-certificaat maar niet over de datum van daadwerkelijke toekenning van het PSO-certificaat na toetsing.
 • De PSO-certificering kent een dubbele controle: Na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag in MijnPSO wordt de ingangsdatum van het PSO-certificaat vastgesteld. Daarna volgt de audit door één van de vier Certificerende instellingen. Vervolgens wordt de auditrapportage gecontroleerd door PSO-Nederland en wordt het PSO-certificaat toegekend op het toegekende PSO-prestatieniveau. De daadwerkelijke toekenning van het PSO-certificaat gebeurt (deels) o.b.v. terugwerkende kracht, aangezien de PSO als uitgangspositie een volledig meetjaar kent dat altijd achteraf getoetst moet worden. De ingangsdatum wijkt daarmee af t.o.v. de meeste managementschema’s die gebaseerd zijn op een momentopname. 

*Let op! Gegevens en voorlopige resultaten uit MijnPSO zonder PSO-certificaat zijn altijd op basis van eigen invoer en zijn daarmee ongetoetst en vertegenwoordigen geen waarde: iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de MijnPSO meetlat leggen, maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing).

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: