Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Toepassing van de PSO door (semi-) publieke organisaties 

Diverse (semi-) publieke organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken hiervoor de PSO als (extra) instrument bij het in de markt zetten van overheidsopdrachten. Lees hier waarom meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en Provincies de PSO waarderen bij overheidsopdrachten. Bekijk hier in twee minuten op welke wijze de PSO in combinatie met Social return wordt toegepast door de gemeente Eindhoven.

Hieronder treft u de drie meestgebruikte toepassingsgebieden door (semi-) publieke organisaties aan, waarbij de PSO wordt ingezet:

  1. bij Europese aanbestedingen met de toepassing van Social return zoals omschreven in de Landelijke handreiking Social return (2018) van de VNG of zoals omschreven in de RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017). Deze RAW teksten zijn specifiek geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.
  2. bij de toepassing van opdrachten onder de Europese drempel wordt door sommige gemeenten momenteel als volgt toegepast (bron Pianoo):
    • als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst bij enkelvoudige onderhandse gunning als er geen aanbestedingsprocedure is;
    • als selectiecriterium voor plaatsing op de shortlist van organisaties die benaderd worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding;
    • als criterium voor het bepalen van de winnende inschrijving bij een onderhandse aanbesteding. Voor meer informatie over de diverse toepassingsgebieden, kunt u contact op te nemen met PSO-Nederland.
  3. bij de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet (voorbehouden opdrachten). Voor de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet heeft de Cedris een handleiding Sociaal aanbesteden met artikel 2.82 voor gemeenten ontwikkeld. Hier leest u waarom steeds meer overheden er voor kiezen om opdrachten voor te behouden aan organisaties die aan de criteria van dit wetsartikel voldoen. Een belangrijk criterium van artikel 2.82 Aw is dat ten minste 30% van de werknemers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Toepassing van de PSO door private organisaties en investeerders:

Diverse (private) organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken hiervoor de PSO als instrument om deze doelstelling te realiseren. Zij gebruiken de PSO op de volgende manieren:

Verificatie bij acceptatie PSO-certificering

Iedere (gemeentelijke) organisatie die de PSO accepteert of waardeert, kan bij de desbetreffende opdrachtnemer een kopie van een geldig PSO-certificaat opvragen of dit controleren via Online marktplaats. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van PSO-Nederland.

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: