Wat is Sociaal of Inclusief ondernemen?

Wat is de relatie tussen PSO en MVOI ? En hoe zit het met al die andere termen rond sociaal ondernemen?

MVO en Sociaal inclusief ondernemen (PSO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en winst (Profit) met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden daarom ook wel de drie pijlers van mvo genoemd. Het verschil tussen de PSO en mvo is dat de PSO expliciet gericht is op de arbeidsparticipatie in de pijler People. PSO biedt én vergroot kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit specifieke onderdeel van People wordt steeds vaker sociaal inclusief ondernemen genoemd.

 Terminologie rond Sociaal ondernemen 

Social enterprise wordt vaak letterlijk vertaald met ‘sociale onderneming’ of met ‘maatschappelijke onderneming’, een vertaling die gericht is op een bredere maatschappelijke impact. Deze vertaling zorgt soms voor onduidelijkheid in de markt. PSO gebruikt liever de werkwoordsvorm sociaal inclusief ondernemen voor het meten en stimuleren van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (de mvo-pijler People). In de markt worden daarvoor nog andere termen gebruikt:

  • inclusieve organisatie of inclusieve werkgever: voor PSO-gecertificeerde organisaties die meer dan gemiddeld presteren op dit vlak;
  • sociale onderneming gericht op arbeidsparticipatie: voor PSO 30+organisaties die zich onderscheiden doordat zij voor minimaal 30 procent werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun personeelsbestand.

Maar er zijn nog meer termen rond sociaal ondernemen gangbaar, zoals inclusief ondernemen, inclusief werkgeverschap, Social Return on Investment of SROI, Social Return, socialer ondernemen of maatschappelijk betrokken ondernemen. Organisaties die hier (aantoonbaar) bovengemiddeld aan bijdragen worden wel inclusief werkgever genoemd, of social entrepeneur, sociale firma of social firm, sociale werkgever of sociaal bedrijf. De PSO meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden ten opzichte van het totale personeelsbestand en of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt.

Motieven om socialer te ondernemen

Er zijn diverse motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen. Werkgevers zijn steeds gemotiveerder om (aantoonbaar) socialer te ondernemen en gebruiken daarvoor vaak meer argumenten:

  • een (aantoonbare) bijdrage leveren aan een maatschappelijk vraagstuk.
  • beter zicht in en grip op de Participatiewet, Banenafspraak en het Quotum;
  • opdrachtgevers vragen steeds vaker om samenwerkingen met organisaties die aantoonbaar inclusief ondernemen;
  • klanten kopen in toenemende mate producten of diensten die bijdragen aan een betere maatschappij;
  • medewerkers vinden een inclusieve werkgever steeds belangrijker;
  • invulling van het diversiteit- en mvo-beleid – niet uitsluiten, maar insluiten;
  • re-shoring en efficiëntere (werk)processen;
  • versterken van de concurrentiepositie, want organisaties die sociaal ondernemen kennen een hogere gunfactor: klanten en belanghebbenden zien dat als waardevol.

 


Direct naar: