GGzE brengt sociaal ondernemen in de praktijk

GGzE brengt sociaal ondernemen in de praktijk
GGzE, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en omgeving, is al sinds 2014 een gevestigde naam binnen het sociale ondernemen. Eind 2018 heeft een externe auditor opnieuw getoetst of zij nog steeds voldoen aan de eisen voor...

Sociaal ondernemen is denken in mogelijkheden

Sociaal ondernemen is denken in mogelijkheden
Autismepunt is een kleine zorgaanbieder in de regio Eindhoven, volledig gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft. De organisatie heeft...

Arriva Nederland behaalt landelijk Trede 1 op PSO

 Arriva Nederland behaalt landelijk Trede 1 op PSO
Arriva Nederland heeft per 1 januari 2019 Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. Maandag 11 februari overhandigde bestuurder en mede-initiatiefnemer van PSO-Nederland, Yuri Starrenburg het certificaat aan Anne...

Balanz-suc6’n: PSO trede 3 én PSO 30+ certificaat

Balanz-suc6’n: PSO trede 3 én PSO 30+ certificaat
Balanz Facilitair heeft de overtreffende trap op de Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald! Foto: van links naar rechts: Martin de Beer (Gemeente Heerlen) – Guido Dautzenberg (Balanz) – Ben Theeuwen (Balanz) – Yuri...

A&M Infra B.V. behaalt Trede 2 op de PSO

A&M Infra B.V. behaalt Trede 2 op de PSO
Op 1 december 2018 heeft A&M Infra B.V. Trede 2 op de PSO-prestatieladder behaald. Uit een onafhankelijke toetsing blijkt dat het wegenbouwbedrijf uit Waspik op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot...

Nieuwe factsheets beschikbaar!

Nieuwe factsheets beschikbaar!
De meest recente factsheets en leidraden zijn beschikbaar op de homepage  in de blauwe balk. Deze documenten ondersteunen aanvragende organisaties om te komen tot een PSO-certificering of verdere groei op de PSO. Daarnaast treft u...

Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.7

Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.7
De PSO is geen statisch instrument maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/ of adviseren TNO...