Visie

Socialer ondernemen wordt steeds meer de norm. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken vaker mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen.

PSO-Nederland daagt Nederland uit socialer te ondernemen en een betere wereld te creëren. Dat geldt voor bedrijfsleven en overheid, op economisch gebied én voor de kwaliteit van leven. Dit realiseren we door het stimuleren van meer kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die dit nodig hebben alsmede door het erkennen en belonen van organisaties die hieraan een meetbare bijdrage leveren.

 


Direct naar: