Certificerende instellingen

De PSO-audit

Voor de PSO-audit (toetsing) werkt PSO-Nederland samen met een beperkt aantal Certificerende instellingen. PSO-Nederland heeft een raamovereenkomst gesloten met deze partijen, waarin de kaders voor afspraken tussen de certificerende instelling en klanten zijn vastgelegd. De certificerende instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor verschillende certificatieschema’s. In het kader van de PSO-audits beoordelen zij aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria of een organisatie voor een PSO-keurmerk in aanmerking komt en zo ja, voor welke PSO-Prestatieniveau. De ingevulde gegevens in MijnPSO vormen het formele kader voor de audit.

Elke organisatie die het PSO-Keurmerk aanvraagt, dient een overeenkomst te sluiten met één van de onderstaande certificerende instellingen voor het uitvoeren van de PSO-audit (toetsing). U kunt, voorafgaand aan het indienen van een definitieve PSO-aanvraag in stap 6 van MijnPSO offertes opvragen bij de aangesloten Certificerende instellingen. Lees hier meer over het PSO-aanvraagproces en bijbehorende kosten.

 

Certificerende instellingen

Klik op de onderstaande links om kennis te nemen van de dienstverlening en wat deze organisaties voor u kunnen betekenen om uw status te bereiken op de PSO-Prestatieladder:


Direct naar: