PSO-Handleiding

De PSO-Handleiding geeft inhoudelijke informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. In de handleiding staat een beschrijving van de kwantitatieve criteria, de normen en de kwalitatieve eisen. Lees vóór het invullen van de PSO-(online)rekentool  altijd eerst de handleiding door, want hierin staat uitgebreid beschreven waaraan uw opgave exact moet voldoen. De nieuwe PSO-richtlijnen worden jaarlijks per 1 april geïntegreerd binnen de online aanvraagportal www.mijnpso.nl. Voor (inhoudelijke) ondersteuning is het ook mogelijk om een PSO-adviseur inschakelen. 

De nieuwe handleiding 1.6.is van kracht bij het indienen van een definitieve PSO-aanvraag via www.mijnpso.nl vanaf 1 april 2018. Een beknopt wijzigingsoverzicht staat omschreven in Bijlage 9 van de PSO-Handleiding.

 

 PSO-Nederland heeft voor een beknopte uitleg een explanimation gemaakt:

 


Direct naar: