Waarom de PSO bij Social return?

Er zijn allerlei redenen om een PSO-keurmerk te hebben en om voor organisaties te kiezen die een PSO-keurmerk hebben. Daarover leest u hier meer.

Publieke opdrachtgevers jagen een inclusieve samenleving aan!

Bent u een (semi)publieke opdrachtgever zoals een gemeente, provincie of een waterschap? De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) waarderen binnen uw Social Return-beleid stimuleert meer organisaties en meer soorten organisaties om op een duurzame en kwalitatief goede wijze socialer te ondernemen. De PSO is expliciet gericht op arbeidsparticipatie: het bieden én vergroten van kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt  Hier leest u meer over de toepassingsmogelijkheden van de PSO. 

Waarom waarderen steeds meer (semi-)publieke opdrachtgevers de PSO bij Social return? 

Opdrachtnemers die structureel werk van Social Return maken en dit kunnen aantonen met een PSO-certificaat worden hiervoor bij de invulling van de Social Returnverplichting steeds vaker gewaardeerd. Opdrachtgevers kennen diverse motieven om het PSO-keurmerk te waarderen bij de invulling van de Social Return-eis:

  • Het PSO-keurmerk is een rule-based TNO instrument waaraan strikt schemabeheer en toetsing gekoppeld is. De audit wordt altijd verricht door een onafhankelijke certificerende instelling.
  • Het duurzaam en op een kwalitatief goede wijze investeren in personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt gewaardeerd en gestimuleerd binnen de PSO. Hierdoor wordt persoonlijke ontwikkeling en het doorlopen van een (positieve) leerlijn van de medewerkers gestimuleerd.
  • Door de ketenstimulering die uitgaat van de PSO-methode, komen er meer bedrijven en werksoorten in beeld, waardoor er meer kansen ontstaan voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De administratieve lasten om de invulling van de Social Return-verplichting in kaart te brengen, te monitoren en te toetsten wordt door acceptatie of waardering van de PSO verminderd.
  • De PSO stimuleert een eenduidiger toepassing van Social Return, omdat de PSO een landelijk instrument is. Door de PSO vaker toe te passen bij (overheids)opdrachten ontstaat meer uniformiteit bij de invulling van Social Return voor opdrachtnemers.
  • PSO-gecertificeerde organisaties zijn structureel actief met Social Return. Hierdoor blijft de samenwerking met gemeenten, SW-bedrijven en het UWV van toegevoegde waarde.
  • PSO-gecertificeerde organisaties (opdrachtnemers) worden gewaardeerd voor de bovengemiddelde prestatie die zij leveren op het gebied van duurzame Social Return. Daarnaast worden zij gestimuleerd om dit op een kwalitatief goede wijze te blijven doen om het PSO-prestatieniveau te behouden of om verder te groeien op de prestatieladder.
  • Opdrachtnemers die duurzaam investeren in werkgelegenheid vragen steeds vaker om waardering van het PSO-certificaat.

De PSO ook toepassen als arbeidsmarktinstrument?

Bekijk hier de infomercial van de regio Zuid oost Brabant. 

 


Direct naar: