Motie Provincie Gelderland over de PSO is aangenomen

Motie Provincie Gelderland over de PSO is aangenomen

Motie Prestatieladder Sociaal Ondernemen aangenomen! Gelderland gaat onderzoeken of en hoe de provincie pso-gecertificeerd kan worden.

Deel dit bericht:  
3 juli 2016

Direct naar: