Koraal Groep als eerste Limburgse zorginstelling PSO-gecertificeerd

Koraal Groep als eerste Limburgse zorginstelling PSO-gecertificeerd

Vanaf 1 april is Koraal Groep een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Koraal Groep niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Waarom Prestatieladder Socialer Ondernemen?

Koraal Groep werkt met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (even kort gezegd "doelgroepers") en arbeid is voor deze doelgroep van belang. Daarnaast maken Gemeenten met Koraal Groep als leverancier afspraken om een deel van de omzet te investeren in het versterken van kansen voor deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zal in 2017 de Quotum wet van kracht gaan waar ook zal worden gekeken of Koraal Groep voldoende "doelgroepers" in dienst heeft genomen vanaf 2013. Door het behalen van dit keurmerk wordt de sociale identiteit van Koraal Groep zichtbaar voor medewerkers, leveranciers èn klanten (zoals Gemeenten).

Aspirantstatus PSO

PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Koraal Groep heeft als ambitie om trede 1 te behalen in het voorjaar van 2017. Dat betekent dat we gedurende 2016 nog meer zullen initiëren om stages, leerervaringsplaatsen en werkplekken te genereren voor de "doelgroepers".

Deel dit bericht:  
25 mei 2016

Direct naar: