Apeldoorn legt externen langs sociale ladder

De gemeente Apeldoorn gaat als eerste gemeente aan de slag met de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Als de gemeente bedrijven zoekt voor een klus, zullen de bedrijven die zich aanbieden langs de meetlat komen te liggen om te kijken hoe sociaal ze zijn.

Stimulerend

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is ontwikkeld door TNO op initiatief van enkele reguliere en SW-bedrijven, de Stichting In Return Nederland en TNO. Bedrijven die veel mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt binnen hun gelederen hebben, scoren hoger op de ladder. Op die manier worden bedrijven gestimuleerd jonggehandicapten of bijstandsgerechtigden binnen boord te halen.

Weer op straat

'Het is dus niet alleen voor de duur van een opdracht', legt onderzoeker Bruno Fermin van TNO het verschil uit met de 5% regeling die gemeenten soms al aanhouden. 'Daar zie je vaak dat mensen na de opdracht gewoon weer op straat staan.' Dit instrument moet duurzamer zijn. Bovendien kan het voor bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen een vorm van erkenning of herkenbaarheid zijn.

Beton gegoten

Bedrijven kunnen 3 stappen maken op de ladder. Als een bedrijf een bovengemiddeld aantal mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, komt het op trede 1. Behoren ze tot de bovenste 25 procent dan volgt trede 2. Als het bedrijf bij de beste 10 procent van het land zit, wordt trede 3 toegekend. 'De schalen zijn dus niet in beton gegoten', legt Fermin uit. Als iedereen zijn best doet dan groeien de verschillende treden mee.'

Wwnv

Apeldoorn heeft zich als eerste gemeld mee te doen aan de PSO. De gemeente vindt het belangrijk om meer moeilijk plaatsbare mensen in het reguliere circuit aan het werk te hebben. 'Het is eigenlijk een logisch vervolg op de Wet werken naar vermogen', aldus een woordvoerder. 'Die is weliswaar even in een lade verdwenen, maar het idee erachter leeft nog steeds en zal ook wel weer een keer uit die lade komen.'

Ervaringen

De gemeente deed in het verleden goede ervaringen op met de Co2-prestatieladder. Daarbij werd bij de aanbesteding voor het bovengronds halen van het beekje De Grift gekeken naar hoe duurzaam bedrijven waren. 'Met die prestatieladder hebben we positieve ervaringen opgedaan. Daarom zijn we ook niet zo huiverig voor deze PSO.' Welk project als eerste aan de beurt is om langs de sociale meetlat gelegd te worden, is nog niet duidelijk.

 

Apeldoorn legt externen langs sociale ladder - Binnenlands Bestuur

 

Deel dit bericht:  
27 juni 2012

Direct naar: