PSO-Nederland en Blik op Werk stimuleren ketenkwaliteit met Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO-Nederland en Blik op Werk stimuleren ketenkwaliteit met Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 7 september 2012 hebben Stichting PSO-Nederland en Stichting Blik op Werk hun handtekening gezet voor de samenwerking rond de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Met deze samenwerking stimuleren de deelnemende organisaties de ketenkwaliteit tussen werkgevers, werkzoekenden en bemiddelaars. Dit meetinstrument, ontwikkeld door TNO en PSO-Nederland en stakeholders (reguliere bedrijven en SW-bedrijven) maakt zichtbaar wat de bijdrage is van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Ketenstimulering

Blik op Werk is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Zij zal bij aanvragen voor de PSO de administratie verzorgen en daarbij in de eerste lijn inhoudelijke vragen over dit instrument beantwoorden namens PSO-Nederland. PSO-Nederland en BOW zullen tevens samen optrekken op het gebied van certificeringen en kennisdeling. Lidy Schilder, directeur Blik op Werk is blij met de samenwerking: ‘Dit instrument is een mooie aanvulling op ons dienstenpakket. Met de PSO kunnen we onze Keurmerkhouders, WAI-licentienemers en hun opdrachtgevers nog beter van dienst zijn.’ De samenwerking zal de keten van werkgevers en bemiddelaars stimuleren: het helpt Keurmerkhouders opdrachtgevers te vinden en het helpt opdrachtgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen.

Marktplaats

Hiervoor wordt een Marktplaats ontwikkeld door PSO-Nederland waar werkgevers, gemeenten en Keurmerkhouders elkaar vrijblijvend kunnen vinden in de regio. De onafhankelijkheid en transparantie van de PSO wordt op deze wijze optimaal geborgd. De marktplaats dient ook als Ketenstimulering: PSO bedrijven en gemeenten hebben op deze wijze zicht op welke partners in de regio ook met de PSO werken om op deze wijze de keten van socialere ondernemers te stimuleren en duurzaam te versterken.

Aandacht voor kwetsbare arbeidsmarktpositie

PSO-Nederland ziet uit naar de samenwerking met Blik op Werk. ‘We hopen dat met de PSO er in de arbeidsmarkt meer aandacht komt bij bedrijven om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie duurzaam aan het werk te helpen.’ TNO is eigenaar van de PSO en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling naar een versie 2.0. Op basis van de ervaringen en actualiteit zal TNO de PSO aanpassen en door ontwikkelen.

Onderscheiden met de PSO

Een PSO-erkenning geeft aan dat een bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven en organisaties kunnen zich met de PSO onderscheiden in het kader van MVO People. Dat is handig in gesprekken met leveranciers, potentiële werknemers, gemeenten, UWV en andere partijen die dit belangrijk vinden. Gemeenten kunnen de PSO gebruiken in het kader van inkopen en aanbestedingen. De PSO kan worden toegepast naast of in plaats van Social return . Op die manier worden bedrijven gestimuleerd om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie duurzaam in te zetten, in plaats van alleen voor de duur van de aanbesteding, waarbij het ambitieniveau om een hogere trede te behalen bijdraagt aan meer werkgelegenheid. De PSO kan bijvoorbeeld ook innovatief worden toegepast bij het toekennen van vestigingsplaatsen en bij de toekenning van subsidies door overheden.

 

Deel dit bericht:  
7 september 2012

Direct naar: