Meer adviesopdrachten en een deskundig imago als distributeur Prestatieladder Socialer Ondernemen

Met de huidige aandacht voor MVO, in het bijzonder sociaal ondernemen en de Participatiewet op komst zijn veel organisaties bezig met vraagstukken hoe zij hiermee om moeten gaan. Zij kunnen hierbij goed advies gebruiken van deskundige adviesbureaus of SW/re-integratiebedrijven. Als distributeur PSO heeft u een streepje voor: u kunt uw potentiele klant begeleiden naar een erkenning van de landelijke standaard op sociaal ondernemen: de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

PSO-Nederland

PSO-Nederland is een stichting met een klein team dat organisaties op weg helpt de PSO te behalen door middel van workshops. Sommige organisaties hebben echter behoefte aan meer begeleiding. Zo vragen zij zich af hoe ze in contact komen met de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat het hen kost en/of opbrengt en wat voor veranderingen er in hun organisatie dienen plaats te vinden om ook deze mensen als sociaal werkgever een veilige werkplek te bieden. Ook hebben deze organisaties ondersteuning nodig bij het begeleiden van deze nieuwe medewerkers, verlichting van administratieve lasten en vaak wensen ze deze mensen op basis van detachering in te huren. Daarom is PSO-Nederland op zoek naar distributeurs die organisaties kunnen helpen bij deze vraagstukken en hen begeleiden naar het behalen van de PSO.

Opbrengsten voor distributeurs

Als officiële PSO-distributeur mag u zich bij organisaties voorstellen als distributeur van de PSO. Dit instrument ontwikkeld door TNO, wetenschappelijk onderbouwd, opent veel deuren. Organisaties en overheden kunnen u benaderen om bijvoorbeeld een presentatie te geven over de PSO, en heeft u als distributeur een streepje voor op andere marktpartijen. U helpt een organisatie niet alleen socialer te ondernemen, maar ook dit zichtbaar te maken naar de buitenwereld door het behalen van een landelijke erkenning. Hierbij draagt u ook bij aan het imago en commerciële kracht van de betreffende organisatie.

Blijvende afname (advies)opdrachten door opzet PSO

Door de opzet van de PSO in tredes, kunt u na het behalen van de eerste trede de organisatie verder begeleiden naar de tweede trede en nog later de derde trede. Dit betekent dat u een langdurige relatie met uw klanten aan kunt gaan. PSO-organisaties scoren extra punten conform de handleiding van de PSO door producten en diensten af te nemen van andere PSO-organisaties. Hierdoor kunt u als distributeur, eventueel samen met gemeente en andere distributeurs optreden als regionale facilitator van een ondernemersnetwerk, waarin PSO-organisaties met elkaar onderhandelen. Hierdoor ontstaat er een regionale olievlekwerking en komt u ook in contact met andere potentiele PSO-organisaties en dus voor u potentiele klanten.

Investering

Omdat PSO-Nederland een stichting met een ideëel doel is, is ervoor gekozen om te werken met een geringe jaarlijkse bijdrage en geen franchiseconcept. De kosten voor deelname (prijslijst 2013) bedraagt 1.900,- exclusief BTW per adviserende medewerker. Hiervoor krijgt u de volgende zaken:

  • elk adviserende medewerker krijgt bij elke nieuwe versie van de PSO een workshop over de opzet van de PSO en de visie van TNO hierop
  • u ontvangt promotiemateriaal
  • de gecertificeerde personen worden met naam en logo van uw organisatie op de website van PSO-Nederland vermeld als officiële distributeur.
  • PSO-Nederland vraagt geen percentage van de opbrengst van (advies)opdrachten of plaatsingen, dit is tussen de betreffende organisatie en de distributeur. Indien en zolang u het Blik op Werk Keurmerk heeft, ontvangt u 50% korting op uw jaarlijkse bijdrage.


Samenwerking met PSO-Nederland

De afdeling marketing van PSO-Nederland werkt nauw samen met de distributeurs om gezamenlijk zoveel mogelijk organisaties de PSO-erkenning te laten behalen en landelijke bekendheid van de PSO te bereiken. PSO-Nederland vraagt de distributeurs om de volgende gegevens kosteloos aan PSO-Nederland te verstrekken:

  • succesverhalen van opdrachten, zodat zij omgezet kunnen worden naar promotiemateriaal
  • ervaringen rond rendement van de PSO vast te leggen
  • leads door te geven, zodat de aanmelding, audit en certificering zo snel mogelijk kunnen worden afgehandeld als de organisatie zich daadwerkelijk aanmeldt via een formulier op de website.
  • terugkoppeling gesprekken en afspraken met gemeenten binnen een werkdag via een formulier op de website.

Voor de grote gemeenten werken we met vaste distributeurs.

Wat moet ik ervoor doen?

U kunt zich aanmelden via info@pso-nederland.nl als u distributeur wilt worden. Dan krijgt u bericht hoe u zich aan kunt melden. U dient bij uw aanmelding minimaal twee referenties van recente adviesopdrachten aan te leveren. Indien u het Blik op Werk Keurmerk heeft, hoeft u geen referenties aan te leveren. Dan volstaat het vermelden dat u het Keurmerk heeft. Dit wordt automatisch gecontroleerd in de database van Stichting Blik op Werk.

Vanaf januari 2013 is er elke maand een informatiebijeenkomst voor (aspirant) PSO distributeurs. Klik hier voor meer informatie.

Deel dit bericht:  
14 februari 2013

Direct naar: