De Heer land en water BV voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen

De Heer land en water BV voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen

De Heer land en water werkt al ruim 30 jaar door heel Nederland. In die 30 jaar is De Heer land en water uitgegroeid tot een bedrijf met een grote verscheidenheid aan materieel, circa 100 medewerkers en een vaste poule van in te schakelen zelfstandigen. Opdrachtgevers zijn vooral overheden: provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbeheer- en recreatieschappen. Ook voeren zij werk uit voor collega-aannemers.

De medewerkers van De Heer land en water hebben alle vereiste opleidingen en worden continu bijgeschoold. In hun eigen werkplaats zorgen vijf vaste monteurs voor onderhoud en aanpassingen aan materieel. Alle medewerkers volgen regelmatig cursussen, bijvoorbeeld in communicatie, verkeersveiligheid en Flora & Fauna. Ook heeft De Heer land en water ervaring met Social Return, zij dragen zorg voor medewerkers die moeite hebben met terugkeer op de arbeidsmarkt.

Deze inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat De Heer land en water per 1 februari 2018 is gecertificeerd op Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/ of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Deel dit bericht:  
26 march 2018