PSO certificaat niveau 3 voor Roelofs

Roelofs is geauditeerd voor de PSO ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Met dit instrument wordt zichtbaar gemaakt wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Door de invoering van de Participatiewet zal dit in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen.

PSO Ladder

De PSO is een meetinstrument. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. De initiatiefnemers voor de PSO zijn TNO en PSO Nederland.
TNO is de eigenaar van de PSO en verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en doorontwikkeling. PSO-Nederland verzorgt de uitgifte, beheert de website en verzorgt de communicatie en informatie. De PSO is ontwikkeling in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren.

PSO-erkenning voor Roelofs

De audit bij Roelofs is uitgevoerd door Det Noske Veritas (DNV) en wordt elke twee jaar herhaald. Na de auditering is gebleken dat Roelofs zich op de hoogste trede (trede 3) bevindt.
Vrijdag 1 november 2013 heeft Yuri Starrenburg, voorzitter van het bestuur van stichting PSO Nederland, het certificaat aan Roelofs uitgereikt.

Deel dit bericht:  
4 november 2013