Nieuwe samenwerking Stichting PSO-Nederland en TNO management consultants

Tegenwoordig is sociaal ondernemen heel normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer, Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland en Start Foundation, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen. Het bewaken en garanderen van uniforme toepassing van het keurmerk en de kwaliteit ervan wordt steeds belangrijker. Om dit goed te borgen heeft PSO-Nederland vanaf 1 januari 2015 de ondersteuning van de Prestatieladder Socialer Ondernemen ondergebracht bij TNO Management Consultants in Apeldoorn.

Wat is de PSO?

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Wat meet de PSO?

De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. Maatstaf is het gewogen aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in relatie tot het totale personeelsbestand. Hiernaast toetst de PSO ook of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners die socialer ondernemen worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd. De PSO stimuleert dus een ketensamenwerking tussen sociale ondernemers.

Per 1 januari 2015 kunt u PSO-Nederland bereiken op:

PSO-Nederland
Postadres:
Postbus 4155
7320 AD Apeldoorn

Bezoekadres:
Steenbokstraat 21
7324 AZ Apeldoorn

W pso-nederland.nl
E info@pso-nederland.nl
T 055 36 89 899

Deel dit bericht:  
12 januari 2015

Direct naar: