Accres behaalt trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Accres is een PSO-gecertificeerd bedrijf en heeft trede 3 (de hoogste trede) behaalt. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Accres niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Accres vindt sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld.

De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

Accres is…

Accres is een dienstverlenende onderneming die gebouwen en voorzieningen met een maatschappelijke functie exploiteert en/of beheert. Dit gaat om meer dan tachtig voorzieningen in Apeldoorn en Almelo op het gebied van sport, educatie, ontspanning en recreatie. De sportaccommodaties Matenpark en Mheenpark, Aquacentrum Malkander, Boschbad en wijkcentra in Apeldoorn zijn hier een voorbeeld van. Ook een zestal wijkcentra in Almelo vallen onder het beheer van Accres.

Deel dit bericht:  
3 maart 2015

Direct naar: