Staf Depla (gemeente Eindhoven) over de PSO-Prestatieladder

Staf Depla (gemeente Eindhoven) over de PSO-Prestatieladder

Wethouder Staf Depla vertelt in bijgaande video waarom de gemeente Eindhoven bij haar inkoop- en aanbestedingenbeleid steeds nadrukkelijker kiest voor ondernemingen die op de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen niveau Trede 2 hebben behaald. Deze organisaties laten hiermee aantoonbaar zien dat zij op een duurzame manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden. Hij geeft aan dat met het objectieve meetinstrument dat de PSO-Prestatieladder is, medewerkers uit de PSO-doelgroep de kans krijgen gedurende een langer traject te groeien en volwaardig te kunnen blijven meedraaien in het arbeidsproces.

Staf Depla roept andere gemeentes op hetzelfde te gaan doen, opdat in Nederland een echte inclusieve arbeidsmarkt ontstaat. Gunstig voor de mensen, gunstig voor ondernemers en gunstig voor gemeentes. Een goed voorbeeld noemt hij de samenwerking van de gemeente Eindhoven met Koenraed, een cooperatie met inmiddels bijna 80 aangesloten ondernemingen. Eindhoven is zelf ook gecertificeerd voor niveau PSO-Trede 2.

 

Deel dit bericht:  
21 april 2017