PSO-Nederland Handleiding 1.5 beschikbaar

PSO-Nederland Handleiding 1.5 beschikbaar

TNO heeft de PSO-Handleiding 1.5 per direct ter beschikking gesteld. Deze versie is met ingang van 1 april 2017 a.s. van kracht bij het indienen van een definitieve PSO-aanvraag via www.mijnpso.nl. De belangrijkste wijzigingen en aanpassingen treft u in een beknopt overzicht op de eerdere aankondiging van PSO-Handleiding 1.5.

N.B.: Het niet mee tellen van 'eigen' werknemers die extern gedetacheerd zijn voor de PSO-score is bij versie 1.5 ingeperkt tot SW-gedetacheerden. Deze inperking ontbrak tot nu toe in eerdere communicatie.  

Download PSO-Handleiding 1.5

Deel dit bericht:  
23 maart 2017

Direct naar: