Zichtbaar Socialer Ondernemen in de zorg met de PSO

Zichtbaar Socialer Ondernemen in de zorg met de PSO

PSO-Nederland heeft met een advertorial de achterkant gesierd van de uitgave ‘Samenwerken in de Zorg’, die als papieren bijlage is bezorgd bij de Volkskrant en Arts & Auto. Artikelen uit deze special zijn eveneens online geplaatst op Mijngezondheidgids.nl. Het thema van deze uitgave was ‘Werk als een goed vorm van zorg’ ingegeven door het feit dat mensen na een zorgbehandeling in een zwart gat (dreigen te) vallen en werk op dat moment wordt gezien als een probleem of een obstakel, terwijl het ook kan worden gezien als een (deel van) de oplossing.

Op www.mijngezondheidgids.nl komen o.a. aan het woord Job Cohen van Cedris, Hans de Boer van VNO en Mariette Hamer van de SER die nader ingaan op de betekenis van werk voor kwetsbare groepen, de Participatiewet en de de rol van SW-bedrijven in de re-integratie van mensen met een beperking.

Klik hier voor de pdf van de advertorial van PSO-Nederland.

Deel dit bericht:  
25 februari 2017

Direct naar: