Pensioenfonds PWRI stimuleert inclusieve arbeidsmarkt met de PSO!

Pensioenfonds PWRI stimuleert inclusieve arbeidsmarkt met de PSO!

inclusieve arbeidsmarkt, het nieuwe normaal?

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) stimuleert sinds dit jaar actief de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet het fonds door het voeren van een ‘insluitingsbeleid’. Dit beleid houdt in dat zij extra beleggen in bedrijven die daadwerkelijk werk maken van de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dat beleid concreet vorm te geven hanteert PWRI de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als meetinstrument. Namens PWRI bezoekt Locus de geselecteerde bedrijven en desgewenst faciliteert en ondersteunt Locus de bedrijven bij het voldoen aan die PSO criteria.

PWRI bestuur aan het woord

Het KASBANK magazine ‘KAS Selections’ publiceerde in hun meest recente uitgave een interview met Kees de Wit en Albert Vink, bestuurders bij PWRI over hun insluitbeleid. Dat interview leest u hier.

Deel dit bericht:  
20 november 2016

Direct naar: