PSO-Ronde tafel bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting en dialoog over Sociaal ondernemen, Social return en sociaal inkopen

PSO-Ronde tafel bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting en dialoog over Sociaal ondernemen, Social return en sociaal inkopen

 Sociaal ondernemen als gezamenlijk belang

 

Gastheer Henk Hölscher (General Manager Inntel Hotels Resort Zutphen) benadrukte het belang van sociaal ondernemershap in het algemeen, maar ook wat de meerwaarde van sociaal ondernemen is voor Inntel. Dit vertelde hij aan de hand van boeiende praktijkverhalen. Na het inspirerende verhaal van Henk was het tijd om samen te lunchen en ervaringen met elkaar te delen. Iedereen is het er over eens dat de indirecte bijdrage (sociale inkoop bij PSO organisaties en SW bedrijven) nog meer gestimuleerd kan worden en er zijn een aantal ideeën naar voren gekomen op welke wijze dit kan. Omdat verschillende deelnemers elkaar nog niet kenden zijn er adressen uitgewisseld om verder contact met elkaar te zoeken.

 

Groeien op de PSO door sociaal in te kopen en social return

Uit de diverse gespreken kwam het volgende prominent naar voren:

 

  • Alle PSO-organisaties kunnen inzetten op substantiële groei door aan hun leveranciers de PSO uit te vragen en/of gericht in te kopen bij PSO- organisaties/SW-bedrijven.

 

Als voorbeeld werd genoemd, het convenant tussen de gemeente Eindhoven en Stam + de Koning bv (onderdeel van VolkerWessels). Stam + de Koning heeft afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers uit de PSO-doelgroep binnen haar eigen organisatie met de gemeente om van Trede 2 richting Trede 3 toe te groeien. Dit is gelukt! Daarnaast zijn er afspraken gemaakt binnen het convenant dat Stam + de Koning al haar stakeholders (onderaannemers/ toeleveranciers en andere ketenpartners) gaat stimuleren om met de PSO aan de slag te gaan. Deze pro-actieve benadering van de keten zorgt voor meer duurzaam sociaal ondernemen/ social return en resulteert in meer inclusieve werkgevers in de regio. Door deze samenwerking bundelen de gemeente Eindhoven en Stam + de Koning hun positieve beïnvloedingsvermogen richting de markt.

 

PSO organisaties met een heldere visie op Social return, sociaal inkopen en regionale initiatieven

Ook werd er tijdens de gesprekken tussen de werkgevers onderling meerdere keren gesproken over de rol van de gemeenten en regionale werkbedrijven. Het volgende kwam daarbij prominent naar voren:

 
  • De noodzaak van monitoring en handhaving op Social return door opdrachtgevers.
  • Laagste prijs vs werkgelegenheid. Werkgelegenheid levert ook financieel rendement op. Echter is dit vaak niet direct zichtbaar op inkoop niveau.
  • Geen regionale keurmerken zijn niet wenselijk, een uniforme norm biedt toegevoegde waarde voor iedereen en is de macro oplossing voor social return/ sociaal ondernemen.
  • Één centraal punt voor ontzorgen van werkgevers voor alle vragen die er leven rondom social return en sociaal ondernemen.
  • Samenwerking tussen gemeenten en ondernemers bevorderen door MVO platforms op te richten, bv Deventer scoort.
  • Werkgevers zien de gemeente graag als voorloper, want zij hebben mogelijkheden de regio te stimuleren door PSO te accepteren bij inkoop & aanbestedingen.

 

De deelnemende organisaties hebben een uitgebreid verslag ontvangen waarbij actiepunten zijn geformuleerd. PSO-Nederland gaat aan de slag met de geformuleerde actiepunten uit dit uitgebreide verslag. Zo organiseert PSO Nederland binnenkort informatiebijeenkomsten voor wethouders en directie van gemeenten.

Wilt u zelf ook graag aanwezig zijn bij de volgende PSO Ronde tafel bijeenkomst? Houdt dan onze nieuwsbrief goed in de gaten!

 

Deelnemers ronde tafel bijeenkomst van 2 november

NTP Infra Enschede, Inntel Hotels Deventer, Gemeente Bernheze, Klaver Fietsen, Familipretpark de Waarbeek, CSU, Schildersbedrijf Somers BV, MSG Post & Koeriers, Mabeon-Achterhoek Schoon bv., Goed Werk, Koraalgroep, Moonen onderhoud & renovatie b.v., de Groene Taxi , Futuris Zorg en Werk Eindhoven, Tactus Verslavingszorg, React Twente, Van Wijk Vastgoedonderhoud BV, Van Boxtel Groep, Hendriks SGR, M&M Verlichting B.V., Weener XL, Springplank040, Pactum, GroenWerkXL B.V., Van Wijnen Zuid B.V., RentAPlant, MacekTechnica, Deventer Werktalent, Tactus, Gemeente Apeldoorn, Hacron Groen, Extend BV, Cor Rijken Verpakkingen B.V., Asito, SBPost, Iriszorg , Equivalence BV, Bijzonder Jeugdwerk, Equivalence BV, Gcleaning, Novon Schoonmaak, Robidus, , JOBmates, Van Wijnen Zuid B.V.

Deel dit bericht:  
16 november 2016

Direct naar: