Staatssecretaris Klijnsma vindt ontwikkelingen rondom de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) veelbelovend!

14 oktober jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw Klijnsma in haar brief richting de Tweede Kamer ook geantwoord op de ingediende, en aangenomen, motie van het kamerlid Kerstens inzake een stimulering van een brede PSO. PSO-Nederland is trots op de erkenning van de Staatssecretaris en deelt haar mening dat de PSO voortvarend door de markt wordt opgepakt. Uiteraard blijft PSO-Nederland continue in gesprek met alle stakeholders over de voortgang.

 

Hieronder leest u haar reactie uit de brief "diverse onderwerpen Participatiewet" terug mbt de PSO:

 

5. Motie van het lid Kerstens over het stimuleren van de prestatieladder
sociaal ondernemen

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet
voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten) is de motie van het lid Kerstens (Kamerstukken II, 33 981, nr.
36) over hoe de vorming van een brede prestatieladder sociaal ondernemen
(PSO) kan worden gestimuleerd aangenomen.
De Prestatieladder socialer ondernemen is momenteel het snelst groeiende
keurmerk voor sociale ondernemingen en daarmee, naast de CO2 prestatieladder,
de grootste prestatieladder in Nederland. Er zijn ondertussen bijna meer dan 600
PSO-gecertificeerde organisaties. De Prestatieladder sociaal ondernemen is tevens
het enige landelijke meetinstrument/keurmerk dat de mate van sociaal
ondernemen meet en hiervoor een erkenning afgeeft. De SER heeft in zijn advies
“Sociale ondernemingen: een verkennend advies” (mei, 2015) aandacht besteed
aan het functioneren van de Prestatieladder sociaal ondernemen. De
ontwikkelingen wat betreft het PSO 30+ certificaat en ook de inzet voor de
zogenaamde ‘ketenstimulering’ vind ik veelbelovend. Ik concludeer hiermee dat
de Prestatieladder sociaal ondernemen momenteel voortvarend door de markt
wordt opgepakt, en vooralsnog geen verdere stimulans van de overheid behoeft.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Jetta Klijnsma

Deel dit bericht:  
5 november 2016

Direct naar: