Gemeente Amsterdam wil meer sociale winst halen uit investeringen en zet hierbij de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO) in!

Gemeente Amsterdam wil meer sociale winst halen uit investeringen en zet hierbij de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO) in!

Amsterdam wil meer sociale winst halen uit investeringen en zet hierbij de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO) in!

 

Dat de gemeente Amsterdam een actief beleid heeft mbt Social return en sociaal ondernemen mag geen verassing meer zijn. De positieve resultaten van dit beleid zijn zichtbaar! Het feit dat de gemeente Amsterdam nu ook voordelen geeft aan organisaties die aantoonbaar sociaal ondernemen en dit kunnen aantonen met de PSO zien wij als een stap richting meer uniformiteit bij Social return in Nederland. PSO-Nederland zal nauw gaan samenwerken met de gemeente Amsterdam om sociaal ondernemen nog meer te stimuleren.

 

De gemeente Amsterdam heeft 4 november het volgende persbericht uit doen gaan:

Amsterdam wil dat bedrijven meer investeren in werk, armoedebestrijding en onderwijs. Daarom verbreedt de gemeente haar Social Return beleid. Als de gemeente iets inkoopt, wordt er nu van het bedrijf gevraagd om voor de uitvoering van de opdracht ook werkloze Amsterdammers aan te nemen. De gemeente wil echter meer mogelijkheden benutten.
Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “In ons nieuwe beleid gaan we meer sociale winst halen door bedrijven bij te laten dragen aan meer sociale opgaven en social return ook toe te passen bij onder meer subsidierelaties, deelnemingen en bedrijven die zich willen vestigingen in de stad.”

 

Uitbreiding beleid
Sinds 2008 wendt de gemeente Amsterdam haar inkoopkracht aan om samen met bedrijven iets terug te doen voor werkzoekende Amsterdammers. Gecontracteerde opdrachtnemers worden gevraagd om meer mensen volwaardig en duurzaam aan het werk te helpen, via reguliere werkplekken, stages of  met opleidingsmogelijkheden. Dit is succesvol. Tussen 2012 en 2015 zijn er ongeveer 3.000 werkplekken en ruim 300 stageplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers blijken daarnaast vaak meer te doen dan waartoe zij zijn verplicht. De gemeente wil nu kijken of er meer en andere manieren zijn waarop bedrijven iets kunnen betekenen voor Amsterdammers. Ook omdat in de praktijk soms blijkt dat bij sommige aanbieders de mogelijkheden op werk beperkt zijn of dat er risico’s zijn op bijeffecten zoals arbeidsmarktverdringing.


Op basis van de ervaringen in de praktijk in de afgelopen jaren heeft het college nu besloten het beleid uit te breiden. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de gemeente Amsterdam:
- Social return niet meer alleen inzet voor doelstellingen op het terrein van werk, maar dat bedrijven ook kunnen bijdragen aan andere doelstellingen in het sociaal domein zoals participatie,  armoedebestrijding, gezondheidsbevordering, onderwijs en gezond opgroeien;
- Niet langer werkt met standaard percentages voor social return verplichtingen, maar voorwaarden meer op maat gaat maken waarbij rekening wordt gehouden met de kansen en risico’s in de betreffende sector;
- Bedrijven niet alleen op en tijdens de opdracht stimuleert om socialer te ondernemen, maar ook op de langere termijn, onder meer door bedrijven die hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (of op een vergelijkbaar keurmerk) een korting te geven op hun social return verplichting;
- Experimenten start voor het toepassen van social return bij andere zakelijke relaties van de gemeente. Naast de inkooprelatie, zijn dit relaties op basis van subsidies, deelnemingen, vestigingsbeleid voor buitenlandse bedrijven, evenementenbeleid, tenders bij gronduitgifte en hotelbeleid.

 


Bron: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/individuele-paginas/arjan-vlieg/persberichten/persberichten-2016/amsterdam-sociale/

Deel dit bericht:  
6 november 2016

Direct naar: