Stimuleringssubsidie voor sociale ondernemers

Scoren in arbeidsmarktregio met Prestatieladder Socialer Ondernemen

In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe zijn op dit moment 7 social communities van ‘Scoort’ actief: Deventer Scoort, Lochem Scoort, Zutphen Scoort, Apeldoorn Scoort, Epe Scoort, Brummen Scoort en Voorst Scoort. Via deze communities voor sociaal en duurzaam ondernemen zetten ondernemers zich als ambassadeur in voor het vinden van passende banen voor mensen uit de Participatiewet. Alle ambassadeurs en ‘supporters’ van de Scoort-communities kunnen nu profiteren van een subsidie van € 1.000,- voor het aanvragen van het onafhankelijke keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

 

Meetbaar socialer

Ondernemers die deelnemen aan ‘Scoort’ laten hun betrokkenheid zien bij een doelgroep die een steuntje in de rug nodig heeft om aan het werk te komen. De Prestatieladder Socialer Ondernemen Is een landelijk instrument dat onafhankelijk aantoont dat een ondernemer sociaal onderneemt. Het laat zien in welke mate arbeidsorganisaties bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft erkenning aan werkgevers voor de inzet van diverse doelgroepen binnen hun bedrijfsprocessen. Een PSO-certificering telt tevens mee in aanbestedingen.

 

Vouchers voor deelnemers ‘Scoort’

Inmiddels zijn ongeveer 150 organisaties gecertificeerd in Nederland, waaronder de gemeenten Deventer en Apeldoorn. Ondernemers betrokken bij ‘Scoort’ kunnen gebruikmaken van één van de 45 vouchers à € 1.000,- voor het behalen van een PSO-certificaat. Deze worden beschikbaar gesteld door het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord Veluwe. Voor de voorwaarden en ondersteuning in het proces kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de lokale ‘coaches’ van Scoort. Op de site van het Scoort-platform in uw gemeente kunt u zien wie de coaches zijn.


www.deventerscoort.nl
www.lochemscoort.nl
www.zutphenscoort.nl
www.apeldoornscoort.nl
www.voorstscoort.nl
www.epescoort.nl
www.brummenscoort.nl

Deel dit bericht:  
24 september 2015