Artikel TGTHR: PSO Loont en wordt beloond

Artikel TGTHR:  PSO Loont en wordt beloond


Artikel: PSO loont en wordt beloond


Bron: Door Redactie TGTHR | 18 oktober 2016


Organisaties die socialer ondernemen, bieden meer kansen aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze bieden werk en begeleiding op maat aan langdurig werklozen, mensen met een beperking of schoolverlaters die het aan ervaring ontbreekt. Stimulans en meetinstrument is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO): een tool die de sociale inzet zichtbaar maakt. En dat biedt ook commerciële perspectieven.


‘De Prestatieladder Socialer Ondernemen is relatief nieuw. Maar socialer werken op zich niet’, zegt Glenn Gouijn Stook. Hij is voor DNV Business Assurance projectleider, inventariseert de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij overheden en promoot het zichtbaar maken van initiatieven op het gebied van Socialer Ondernemen. Stook: ‘Socialer Ondernemen past in de tijdgeest; in de trend van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met nadruk op de P van People. De samenleving vraagt erom: verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving. Arbeidskansen stimuleren vanuit sociaal oogpunt hoort daarbij. De prestatieladder helpt organisaties om die inspanningen te structureren, de resultaten te optimaliseren en ze zichtbaar te maken, zowel intern als extern. En dat biedt perspectief!’

Socialer ondernemen in de genen


Voor de Martinus Groep, moederbedrijf van Lindeloof Aannemingsbedrijf in Hellevoetsluis, is Socialer Ondernemen niet nieuw. Met haar werkmaatschappijen in de aannemerij en in het beheer van openbare ruimten biedt het bedrijf al jarenlang kansen aan mensen die op eigen kracht de arbeidsmarkt niet bereiken. Human Resources-functionaris Ymke Verkamman: ‘Onze dienstverlening leent zich er goed voor. Groenonderhoud, opruim- en reinigingswerk kunnen mensen met een “achterstand” prima uitvoeren. Mits ze de juiste ondersteuning krijgen. Dat is een voorwaarde. Onze organisatie is ingericht om die begeleiding te kunnen bieden. Onze directie en leidinggevenden zijn de drijvende kracht. Ze blijven positief, ook als het soms minder gemakkelijk gaat. Het geeft voldoening om mensen die minder kansen hebben, aan het werk te helpen en te houden. Op deze manier geven we als onderneming iets terug aan de samenleving en aan de regio. Werknemers re-integreren niet alleen in het arbeidsproces, maar (her-) vinden via hun status als werkende ook de drijfveer om actiever te participeren in de maatschappij.’

Gecertificeerd in trede 3


In juni 2013 ontving de Martinus Groep het eerste PSO-certificaat in trede 3, uitgegeven door DNV Business Assurance. Corina de Vries van DNV GL was verantwoordelijk voor de audit en concludeert: ‘De Martinus Groep betrekt de medewerkers uit de doelgroep bij de doelstellingen en ontwikkelingen van de organisatie. Dagelijks worden de medewerkers gezamenlijk op informele wijze geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de Martinus Groep. Dit betaalt zich terug in betrokkenheid. De Operationeel Manager is verantwoordelijk voor de intensieve begeleiding, die ook is ingebed in een consequent HR-beleid: voor SW-medewerkers wordt in een driegesprek (SW, leidinggevende en betrokken medewerker) een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. Daarnaast zijn er regelmatig evaluatiegesprekken tussen de werkmeester, de leidinggevende en de medewerker. (Ex-) WW’ers krijgen specifieke begeleiding bij het aanleren van het nieuwe werkritme. Voor BBL-leerlingen zijn er ook overlegstructuren op maat.’
‘Socialer Ondernemen versterkt ook het bedrijf’, vult Ymke Verkamman aan. ‘Er is een intensieve samenwerking met onder andere de gemeente Hellevoetsluis en Rotterdam waar we gevestigd zijn en met omliggende gemeenten. We ontwikkelen gezamenlijke projecten, zoals de recente “leerlingenploeg” op het eiland Goeree Overflakkee. Hier gaan we 20 tot 25 jongeren en schoolverlaters die niet aan het werk komen, opleiden tot een startkwalificatie. Samen met een onderwijsinstelling bieden we hen een opleiding tot leerlingstratenmaker op BBL2- en BBL3-niveau, een traject van twee jaar werken en leren. Na afloop van die periode hebben ze kennis, praktijkervaring en een gezonde werkmentaliteit. Daar komen ze verder mee.’

Commerciële perspectieven

Naast het grote maatschappelijke belang van socialer ondernemen, zijn er ook financiële drijfveren. Ymke Verkamman: ‘Voor elke persoon uit de doelgroep die werk vindt en aan het werk blijft, verstrekt het UWV loonkostensubsidies. Het gaat om aanzienlijke bedragen, die onze loonkosten drukken. Het gevolg is dat we scherp kunnen inschrijven op aanbestedingen. Dat levert opdrachten op. Zo is de cirkel rond en kunnen we mensen aan het werk houden.’
Glenn Gouijn Stook: ‘PSO is een erkenning met de sterke combinatie van ondernemerschap en goed werkgeverschap. Bedrijven kunnen zich onderscheiden en profileren met de PSO-erkenning en daarmee een voorkeurspositie krijgen. Klanten, leveranciers en overheden (als opdrachtgever) gaan hier steeds vaker naar vragen. Er zijn grote gemeenten, waaronder Eindhoven en Apeldoorn, die een stimuleringsplan hanteren. Deze gemeenten stellen een tegemoetkoming beschikbaar aan MKB-bedrijven die de PSO aanvragen. Dan is de investering snel terugverdiend! Het idee is dat socialer ondernemen zich als een olievlek uitbreidt.’

Werk maken van PSO?

Weten hoe jouw organisatie scoort op de Prestatieladder Socialer Ondernemen? DNV GL adviseert de online screening via de website van PSO-Nederland. Met behulp van een checklist en rekentool krijg je een indicatie van het te behalen niveau en de investering die nodig is om de erkenning te bemachtigen.

 

 

Deel dit bericht:  
21 october 2016