PSO-gecertificeerde ondernemingen gezocht voor pilot WERK-portal

PSO-gecertificeerde ondernemingen gezocht voor pilot WERK-portal

PSO-Nederland en SBCM, het kenniscentrum en A&O-fonds voor sociale werkgelegenheid, zijn voor een pilot op zoek naar bedrijven die een certificaat hebben behaald op de PSO-Prestatieladder. SBCM stelt in het kader van de samenwerking met PSO-Nederland vrijblijvend kennis en instrumenten, waaronder de WERK-portal, beschikbaar aan reguliere bedrijven die sociaal of inclusief ondernemen. 

De WERK-portal (www.oefenen.nl/werk) is een e-learningomgeving waarmee werkgevers oefenstof, instructiemateriaal of een leerroute ‘op maat’ kunnen aanbieden, passend bij de opleidingsbehoefte en interesse van medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Veel SW-bedrijven hebben de laatste jaren positieve ervaringen opgedaan met het inzetten van de e-learningprogramma’s voor de ontwikkeling van hun medewerkers. De WERK-portal is een gezamenlijk product van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en SBCM.

De WERK-portal richt zich specifiek op lager opgeleide volwassenen tot niveau mbo 1, hier en daar aangevuld met verdiepingsstof voor het niveau daar iets boven. De WERK-portal bestaat uit een groot aantal e-learningprogramma’s waarmee de werknemer aan de slag kan met de eigen ontwikkeling, zelfstandig of onder begeleiding. De programma’s richten zich op:

  • Werkvaardigheden om goed en zelfredzaam te kunnen functioneren, bijvoorbeeld: communiceren op het werk, samenwerken met collega’s, gedrag op de werkvloer, arbo en veiligheid;
  • Basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en geld, omgaan met de computer en gezondheid.

 

Door het gebruik van de WERK-portal bevordert u de duurzame inzetbaarheid en de zelfredzaamheid van de medewerkers. Interne begeleiders kunnen met het volgsysteem de voortgang van deelnemers monitoren en (standaard) leerroutes en huiswerk klaarzetten. Ook is er de mogelijkheid om eigen materialen toe te voegen of eigen leerroutes samen te stellen zodat een pakket op maat kan worden samengesteld voor groepen of individuele deelnemers.

Oproep deelname pilot SBCM/PSO-Nederland

Om te kijken op welke wijze de WERK-portal het beste ingepast kan worden in de opleidings- en ontwikkelactiviteiten van PSO-gecertificeerde bedrijven, willen we dit jaar met een aantal bedrijven pilots uitvoeren. Bedrijven en organisaties kunnen in de pilot een half jaar lang gratis de WERK-portal uitproberen met een beperkt aantal deelnemersaccounts (maximaal vijftien). Het pilotbedrijf krijgt in deze periode ondersteuning bij de implementatie, de helpdesk is beschikbaar en interne begeleiders kunnen een training volgen. SBCM helpt desgewenst bij het maken van een leerroute op maat voor het bedrijf, bijvoorbeeld door op basis van beschikbaar materiaal een introductieprogramma te maken. De leerervaringen van de pilots gebruiken we voor de introductie van de WERK-portal bij andere bedrijven die belangstelling hebben. De pilots gebruikt SBCM tevens om na te gaan in hoeverre de WERK-portal aansluit op de behoeften van de PSO-gecertificeerde bedrijven en wat nodig is om die aansluiting te verbeteren.

Bent u een PSO-gecertificeerd bedrijf dat kennis wil maken met de WERK-portal of wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Paula Mensink of Arie Visser, projectleiders van SBCM: info.sbcm@caop.nl, 070 - 376 58 47.

Deel dit bericht:  
7 maart 2017

Direct naar: