IrisZorg eerste GGZ-instelling met PSO-erkenning trede 2

IrisZorg eerste GGZ-instelling met PSO-erkenning trede 2

IrisZorg levert een uitstekende bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het certificeringtraject dat onlangs is afgesloten en waarbij IrisZorg direct trede 2 behaald heeft op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).
Wij zijn trots op dit resultaat. Het sluit aan bij onze visie dat meedoen aan de samenleving belangrijk is; het geeft ritme en regelmaat en mensen voelen zich beter met een daginvulling en sociaal leven. Afstand tot arbeidsmarkt

Om een goede werkgever te zijn, heeft IrisZorg aandacht voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door zelf op allerlei manieren mensen te begeleiden naar werk. Maar dat doen we ook door bij het reguliere aannamebeleid oog te hebben voor mensen met een WIA of WAjong-uitkering of die langer dan 1 jaar werkloos zijn.Toeleiding naar werk

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een persoonlijk begeleider die met ze een plan maakt waarin hun doelen gericht op toeleiding naar werk centraal staan. Soms is het nodig om eerst te wennen aan werk: het opdoen van ritme, op tijd komen en afspraken nakomen. Sommige mensen gaan meteen aan het werk en volgen algemene of vakgerichte trainingen. Bij IrisZorg zelf zijn er mogelijkheden om aan de slag te gaan binnen productie, groen, transport, multimedia en dienstverlening.Wat is PSO?

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. PSO-Nederland meet de werkgelegenheid die bedrijven en organisaties bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is te stimuleren dat werkgevers meer bijdrage aan duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO kent 4 prestatieniveaus: een aspirant-status en drie treden.  

De foto
Dinsdag 22 september:

in het bijzijn van de Deventerse wethouders Kolkman (zorg) en Hartogh Heys (sociaal pact) werd het certificaat door PSO Nederland officieel overhandigd aan IrisZorg. Eind 2013 ondertekende IrisZorg samen met 13 andere instellingen in Deventer een Sociaal Pact. Daarin werd afgesproken dat IrisZorg zich nog meer gaat inzetten om kwetsbare burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan, stage, of werkervaringsplaats te geven. 

Op de foto Wethouders Kolkman en Hartogh Heys, Yuri Starrenburg en Paula IJland van PSO Nederland, Wilma Muller van ROI Consultancy en Hélène Ras van Revive! PSO advies, Jan-Pieter Maas, directeur Zorg en Wendy Bokhove, manager regio Deventer van IrisZorg.

(Nieuwsbericht origineel geplaatst op Iriszorg.nl)

Deel dit bericht:  
23 september 2015