Arriva behaalt Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder!

Arriva behaalt Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder!

Arriva is groeiende en die groei wil de vervoerder ook doorvoeren in sociaal ondernemen. Concreet betekent dit dat Arriva meer diversiteit in haar personeelsbestand wil doorvoeren en het belangrijk vindt dat zij daar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in neemt. Arriva heeft sinds 2016 geïnvesteerd in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook motiveert Arriva haar leveranciers om actief met sociaal ondernemen aan de slag te gaan. Dit heeft er toe geleid dat PSO-Nederland verklaart dat Arriva Nederland voldoet aan de normen voor Aspirant-status van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.

Landelijk keurmerk voor inclusief werkgeverschap

Dat Arriva de Aspirant-status heeft behaald betekent dat de onderneming op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het PSO-keurmerk maakt Arriva de sociale prestaties van een organisatie zichtbaar en stimuleert zij ook andere organisaties om op een duurzame wijze socialer te ondernemen. Een organisatie kan ook groeien op de PSO-prestatieladder door socialer in te kopen bij andere PSO gecertificeerde organisaties.
PSO-Keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland
De PSO heeft tot doel het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij. 

PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde Trede kan over het algemeen, de volledige of een deel van, de Social Return verplichting invullen. Deze invulling kan uiteraard afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

Deel dit bericht:  
19 december 2017