Sociaal ondernemen groeit: Gefelciteerd Virenze groep!

Sociaal ondernemen groeit: Gefelciteerd Virenze groep!

Wij feliciteren Virenze Groep met het behalen van de Aspirantstatus op de Prestatieladder Socialer Ondernemen PSO!

 Dit betekent dat de organisatie aantoonbaar is gestart met Socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. De organisatie werkt vanaf heden aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Organisaties die op Aspirant niveau zijn gecertificeerd hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een trede status op de PSO-ladder. Groeien op de PSO-ladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Om dit te kunnen realiseren is er een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd op directieniveau. Een onafhankelijke certificerende instelling heeft het Plan van Aanpak en de interne accordering hiervan gecontroleerd.


Het PSO Keurmerk voor sociaal ondernemen stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij.

Deel dit bericht:  
10 november 2016