Marcel Aspers over de rol van inkoper en het inzetten van de PSO

Marcel Aspers over de rol van inkoper en het inzetten van de PSO

Het inzetten van de PSO binnen de eigen organisatie en in het inkoopbeleid is een proces dat Marcel Aspers van dichtbij heeft meegemaakt bij zijn vorige werkgever woningcorporatie WonenLimburg. We vroegen hem naar zijn ervaring met de PSO in zijn rol als inkoper. Marcel is sinds 1 maart als inkoper/ contractmanager aan de slag gegaan bij woningcorporatie Antares. Genoeg reden om hem een paar vragen te stellen.  
  
Hoe is de rol van inkoper bij een woningcorporatie op het vlak van sociaal ondernemen? 

“Vanuit de rol als inkoper heb je de mogelijkheid om aan de voorkant afspraken te maken met leveranciers. Dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar je kunt je bijvoorbeeld ook hard maken voor het feit dat mensen met afstand op de arbeidsmarkt ook een kans krijgen. Bij het aangaan van nieuwe contracten kun je dit soort zaken direct goed afspreken. Dit kan door te eisen dat een bepaald percentage van de opdrachtsom aan social return moet worden besteed. Of je kunt, zoals wij deden, gaan werken met de PSO.” 
 
Hoe heb je zelf het werken met de PSO ervaren?  
“Als je als inkoper werkt met de PSO weet je dat er daadwerkelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan. Wanneer je alleen werkt met een percentage van de opdrachtsom is moeilijk te controleren of dit percentage ook terugkomt in arbeidsuren voor deze specifieke doelgroep of enkel in euro’s. Bij de PSO weet ik dat er écht kansen worden gecreëerd en dat vind ik belangrijk. Het geeft je het gevoel dat je je steentje bijdraagt aan arbeidsparticipatie. Als je bovendien zelf de PSO inzet, creëer je als het ware een olievlek. Enerzijds doordat onze leveranciers zelf het PSO-certificaat dienen te bemachtigen en anderzijds doordat deze leveranciers ook kritisch zullen kijken naar hun indirecte sociale bijdrage. De indirecte sociale bijdrage is namelijk het percentage waarin inkopen van producten of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen zijn omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit ingekochte deel van de omzet heeft meegewerkt. Onze leveranciers kunnen zelf invloed uitoefenen op deze bijdrage door keuzes te maken bij hun inkopen. Het aantal partijen dat het certificaat haalt wordt zodoende steeds groter. En dat is mooi voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” 
 
Wat is volgens jou het grote voordeel van werken met de PSO?  
“Percentages en aantallen die worden doorgegeven door leveranciers zijn soms lastig te controleren. De PSO is een onafhankelijk middel. Er is hierdoor geen discussie meer mogelijk omdat er een onafhankelijke audit wordt gedaan. Je bent PSO-gecertificeerd of niet. Ik denk bovendien dat het voor ieder bedrijf interessant is om te zien hoe je er zelf voor staat. Dat is voor iedereen een belangrijk inzicht, woningcorporatie of niet.” 
 
Wat is jouw tip voor een woningcorporatie die aan de slag wil met PSO? 
“Begin met draagvlak te creëren door het hele bedrijf heen. Intern er is altijd wel wat weerstand. Er heerst vaak het idee dat je van leveranciers wel heel veel vraagt. Maar overtuig iedereen vooral van het feit dat je leveranciers ook helpt. Je krijgt een certificaat voor twee jaar. En ook al werk je met 10 of 20 corporaties; je kunt het overal gebruiken. Een keer in de twee jaar dien je een audit te doorlopen, maar dan ben je ook weer voor de periode van twee jaar voorzien van het certificaat.” 
 
Hoe zie je de toekomst van Antares, gaan jullie ook met de PSO werken? 
“Dat vind ik op dit moment lastig om te zeggen. Wonen Limburg is natuurlijk een grote corporatie en loopt voorop. Wonen Limburg was ook de eerste woningcorporatie in Limburg die voor de PSO heeft gekozen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu meer bedrijven in Limburg een PSO-certificaat hebben. En deze bedrijven werken veelal voor dezelfde corporaties. Dat maakt het voor kleine corporaties wél makkelijker om de stap naar PSO te maken. Mooiste zou natuurlijk wel zijn dat de corporaties dan eerst zelf het PSO-certificaat bemachtigen. Dus wie weet....Als ik iets weet, ben je de eerste die het hoort.” 

Deel dit bericht:  
13 july 2023