K_Dekker bouw & infra b.v. behaalt opnieuw het Trede 2 Certificaat!

K_Dekker bouw & infra b.v. behaalt opnieuw het Trede 2 Certificaat!

K_Dekker bouw & infra b.v. heeft voor de tweede keer Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat K_Dekker bouw & infra b.v. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert K_Dekker bouw & infra b.v. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Over K_Dekker bouw & infra b.v.

K_Dekker is een aannemingsbedrijf, werkzaam in de bouw & infra sector. Het bedrijf is binnen deze sectoren breed gespecialiseerd, en deze expertise en ervaring vertalen zich in een grote diversiteit aan projecten en betrokkenheid van de ontwerpfase tot het onderhoud. Binnen al haar activiteiten streeft K_Dekker ernaar om een duurzaam eindproduct af te leveren naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

K_Dekker is in 1963 opgericht. In een halve eeuw tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie die wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Warmenhuizen.

Sociaal ondernemen binnen K_Dekker

K_Dekker is al langere tijd actief bezig met inclusief, sociaal ondernemerschap. Binnen de organisatie hecht men er belang aan dat mensen de kans krijgen om zichzelf te ontplooien en bij te dragen binnen het bedrijf. De organisatie creëert actief werkgelegenheid voor onder andere leerlingen, studenten, en mensen met een rugzakje, en geeft hen de kans om ervaring en vaardigheden op te doen binnen de werkprocessen van K_Dekker.

Daarop aansluitend hecht K_Dekker er belang aan dat het bedrijf een afspiegeling is van de maatschappij. Dat betekent dat zij kracht ziet in diversiteit en voorbij labels en beperkingen kijkt. Bij het wervingsproces kijkt K_Dekker daarom breed naar wat een persoon kan, maar ook wat iemand nodig heeft aan ondersteuning vanuit de organisatie. Op deze manier biedt K_Dekker een werkplek waar de medewerker zich op zijn plek voelt.

Ook promoot K_Dekker zowel binnen haar eigen bedrijf als bij haar onderaannemers en leveranciers het sociale ondernemen. De organisatie merkt dat de feedback vanuit haar partners positief is, en zij hiermee andere bedrijven ook kan inspireren om socialer te ondernemen.

Ambities op de PSO Prestatieladder

Terwijl K_Dekker met haar huidige inclusieve beleid al hoog presteert op het vlak van sociaal ondernemen heeft de organisatie wel de nadrukkelijke ambitie om dit voort te blijven zetten en het hoge prestatieniveau te waarborgen.

Omdat de organisatie verder constateert dat de PSO-certificering steeds vaker in het selectiecriterium van klanten wordt opgenomen snijdt het mes aan twee kanten. Met het PSO certificaat kan K_Dekker haar sociale prestaties monitoren en aantoonbaar maken. Zo voldoet K_Dekker met de certificering ook aan de vraag vanuit de markt voor aantoonbare sociale impact.

Medewerker in beeld:

Bente Laureijssen (20 jaar uit Alkmaar) is sinds kort in dienst getreden bij K_Dekker. Tijdens haar middelbare schoolopleiding liep Bente al stage bij K_Dekker, naar tevredenheid van beide partijen. Nu zij met succes haar MBO niveau 2 diploma heeft behaald keert zij terug bij K_Dekker; inmiddels als ondersteuning voor de administratie en receptioniste/ telefoniste. Bente is hiermee een uitstekend voorbeeld van de actieve talentontwikkeling waar K_Dekker naar streeft.

Bente Laureijssen: “Na het behalen van mijn MBO 2 diploma ben ik op 31 mei begonnen met mijn eerste ‘echte’ baan als telefoniste en receptioniste. Ik heb er heel veel zin in en ben blij dat K_Dekker mij deze kans gunt!”   

Foto boven: Bente op haar werkplek

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
12 july 2021