Aannemersbedrijf Van Rijswijck meteen op trede 2 gecertificeerd!

Aannemersbedrijf Van Rijswijck meteen op trede 2 gecertificeerd!

Aannemersbedrijf Van Rijswijck heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Aannemersbedrijf Van Rijswijck op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Aannemersbedrijf Van Rijswijck op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen. Hiermee zet Aannemersbedrijf Van Rijswijck een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven die socialer willen ondernemen.

Aannemersbedrijf Van Rijswijck is een gerenommeerd en solide bedrijf dat sinds 1934 actief is in vele segmenten van de bouw. Uitgangspunt bij alles wat de organisatie doet is Kwaliteit. Of dat nu de bouw, verbouwing of periodiek onderhoud van haar klanten betreft of de kwaliteit van de opleiding van het bedrijf haar eigen vakmensen. Aannemersbedrijf Van Rijswijck werkt met meerdere organisaties die al decennia lang een samenwerking hebben met het bedrijf. Dat deze opdrachtgevers al 30, 50 of 65 jaar bij het bedrijf blijven terugkomen, is een erkenning van de kwaliteit die Aannemersbedrijf Van Rijswijck levert en de klantgerichtheid van de organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de organisatie

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. De medewerkers van Aannemersbedrijf Van Rijswijck dragen zelf actief bij aan een MVO-beleid. Dit is dan ook duidelijk verankerd in het personeelsbeleid. Vanuit de optiek van The Natural Step deelt van Rijswijck vrijelijk de opgedane kennis binnen de eigen organisatie ook met anderen. Door de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, en de inzet van studenten, worden deze doelgroepen ook verrijkt met kennis over een duurzame samenleving en duurzaam bouwen.

Doorgroeien op het vlak van sociaal ondernemen

Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een toekomstgericht personeelsbeleid. Aannemersbedrijf Van Rijswijck gaat voor een divers samengesteld personeelsbestand, flexibele werktijden en het zoeken naar mogelijkheden om het werk zo optimaal mogelijk in te delen. Dit alles levert een positieve bijdrage aan de betrokkenheid van haar eigen medewerkers. Een prettige en stimulerende werkomgeving leidt op zijn beurt weer tot minder verloop en verzuim, meer innovatie, betere prestaties en een prettige werksfeer.

Oog voor de stad- en regio

Als echt Eindhovens bedrijf vindt de organisatie het ook belangrijk om continu in gesprek en beweging te zijn met 'haar' stad en haar inwoners. Het bedrijf werkt samen met opleidingsinstanties voor het invullen van stageplaatsen en werkt graag mee aan werkgelegenheidsprojecten binnen de regio. Ook maakt het bedrijf al geruime tijd gebruik van bij het UWV geregistreerde  werkzoekenden en gedetacheerden. Hiermee krijgen mensen die om welke reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt, weer de kans om aan te haken binnen Aannemersbedrijf Van Rijswijck. Dit doet het bedrijf niet omdat het social return is, maar omdat het bedrijf het belangrijk vindt om zich in te zetten voor de stad en haar bewoners. Het PSO certificaat was een logisch vervolg hierop.

Ambities op het vlak van sociaal ondernemen

Aannemersbedrijf Van Rijswijck werkt al jaren met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zodoende heeft het bedrijf weinig in de bedrijfsvoering aan moet passen voor de aanvraag van het PSO-Certificaat. Dat de organisatie direct bij de eerste certificatie op trede 2 van de PSO-Prestatieladder is gecertificeerd spreekt voor het feit dat sociaal ondernemen een zeer belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel is binnen de organisatie. De organisatie heeft dan ook zeker de ambitie om het sociaal ondernemen en de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de organisatie te waarborgen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
2 april 2021