Fred Pijls: Met je eigen talent de sprong maken

Fred Pijls: Met je eigen talent de sprong maken

Wanneer ik spreek met mensen die - om wat voor reden dan ook – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt maak ik deze vergelijking. ‘Je mag onze organisatie benutten als springplank, het team van collega’s helpt je coachend over de aanvankelijke twijfel heen. Jij hebt het talent en maakt op eigen kracht de sprong.’
Fred Pijls, Lid Raad van Bestuur at GGZ Oost Brabant

"Als maatschappelijke organisatie vinden we het vanzelfsprekend om sociaal te ondernemen"

Onderzoek laat zien dat werk een belangrijk bijdrage levert aan iemands sociaal functioneren. Er is contact, het biedt structuur en het gevoel van erkenning. Iemand op weg helpen (terug) naar werk is daarom onderdeel van de begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit onze herstelvisie kijken we naar wat iemand wèl kan, want ieder mens heeft een talent. Als maatschappelijke organisatie vinden we het vanzelfsprekend om sociaal te ondernemen. Hetzij door mensen te helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, hetzij door zaken te doen met organisaties die óók sociaal ondernemen.

Directeur HR Marianne Holleman maakt zich met het gehele managementteam hard voor het sociaal ondernemerschap: “Vanuit werkgeversperspectief zijn we er steeds meer bewust mee bezig en we omarmen het in onze meerjarenstrategie Bevlogen realiseren. Daarnaast is er de stimulans vanuit wet- en regelgeving, participatie is een maatschappelijk thema. Een pilot met twee participatiewerkplekken gaf ons het inzicht dat we graag die springplank zijn. Op de pilotafdelingen is gebleken dat de medewerkers van toegevoegde waarde zijn voor het team en dat hun kansen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk vergroot zijn. We gaan dus letterlijk en figuurlijk meer werk maken van participatiewerkplekken.”

In gesprekken met gemeenten, werkbedrijven en andere ketenpartners krijgen we vaak de vraag: is deze idealistische gedachte ook zakelijk realistisch? Ons antwoord is dat de medewerkers die participatiewerkplekken invullen daadwerkelijk een productieve bijdrage leveren en de zorgprofessionals ruimte krijgen om meer tijd te besteden aan hun (declarabele) hoofdtaak. Verder leveren de participatiewerkplekken een bijdrage aan de social return afspraken die we bij de inkoop met gemeenten maken.


“Ieder mens heeft een talent”

Mij raakt het persoonlijk als ik zie hoe iemand stap voor stap toewerkt naar iets, wat hij enkele jaren geleden niet voor mogelijk had gehouden. Dat vind ik prachtig om te zien en het bevestigt mij in deze basishouding: sta open voor anderen, denk buiten de hokjes en herken het talent!


Lees hier meer over GGZ Oost Brabant en PSO

Deel dit bericht:  

Direct naar: