Gemeente Eindhoven naar PSO trede 2

Met deze basishouding startte de gemeente Eindhoven vorig jaar onder leiding van toenmalig wethouder van de gemeentelijke organisatie Staf Depla als aspirant-lid op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).