Gemeente Meierijstad bouwt verder aan een inclusieve samenleving

Gemeente Meierijstad bouwt verder aan een inclusieve samenleving

De gemeente Meierijstad heeft wederom de hoogst haalbare erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald: het certificaat voor trede 3. Daarmee zijn ze koploper als het gaat om bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Via een onafhankelijke PSO-toetsing is gebleken dat gemeente Meierijstad ruim bovengemiddeld presteert in het faciliteren van werk voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit doet de gemeente niet alleen door binnen de eigen organisatie werkplekken vrij te maken, maar ook door “socialer” in te kopen.

Foto: i.v.m. de beperkingen rondom Corona is een foto van de vorige PSO-uitreiking gebruikt waar de 1,5 meter regel nog niet van toepassing was.

Kwaliteitskeurmerk van TNO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Iedere twee jaar vindt er een nieuwe toetsing plaats. Dat de gemeente Meierijstad het certificaat trede 3 heeft behaald en behouden is bijzonder, slechts 10% van de organisaties en gemeenten bereikt trede 3.

Verder bouwen aan een inclusieve gemeente

Wethouder Menno Roozendaal geeft aan trots te zijn dat gemeente Meierijstad wederom het certificaat op trede 3 niveau heeft ontvangen. “We vinden het belangrijk om verder te bouwen aan een inclusieve gemeente. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben en bij wie we zijn. Ook als werkgever. Na de start in 2018 met de PSO-certificering, hebben we ons in de afgelopen jaren verder ingezet voor het leveren van onze bijdrage aan een inclusievere arbeidsmarkt. Het is heel mooi dat dit dan vervolgens erkend wordt met het PSO keurmerk. Onze eerste certificering in 2018 was een bijzonder moment, maar het behouden van de certificering op het hoogste niveau is ook echt een hele mooie presentatie. Daar zijn we heel trots op”.

Een baan die bij je past

Claudia van Alphen, ondersteunend medewerker natuurtuin, heeft door de inzet van socialer ondernemen ook haar plek gevonden bij de gemeente. “Ik werk nu 3 jaar bij gemeente Meierijstad. Eerst een half jaar gedetacheerd vanuit IBN en nu in vaste dienst. We hebben echt samen gezocht naar wat bij mij past. Dieren en mensen zijn echt mijn ding dus in de natuurtuin zit ik op mijn plek.”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap

Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een kwetsbare arbeidspositie. PSO-organisaties kunnen dit doen door in de eigen organisatie medewerkers te plaatsen en door eigen leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren sociaal te ondernemen. 

Deel dit bericht:  
22 july 2020