Groenwerk B.V. is aantoonbaar een sociale onderneming!

Groenwerk B.V. is aantoonbaar een sociale onderneming!

Groenwerk B.V. heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Groenwerk voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Groenwerk op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Groenwerk op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Wij zijn Groenwerk

Groenwerk vertelt: "Wij zijn een gecertificeerd, professioneel Hoveniers- en Groenvoorzienersbedrijf. Samen met de opdrachtgever gaan wij voor groener dan groen. Dat is niet alles. Groenwerk is een Social Enterprise. Onze hoveniers bestaan deels uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groenwerk geeft ze door middel van begeleiding, opleiding en training een volwaardige functie in de groensector. Een verzameling van verborgen kwaliteiten die we omzetten in gouden handjes met groene vingers. Door goede opleiding, begeleiding en coaching te combineren met vakmanschap in de groenvoorziening wil Groenwerk zich onderscheiden als partij die gelooft in ieders verborgen kwaliteiten. Die verborgen kwaliteiten zetten we om in gouden handjes met groene vingers.
Participatie zal een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en wij als Groenwerk spelen hier een leidende rol in. Wij geloven in samenwerkingen waar alle betrokkenen baat hebben, zowel de opdrachtgever als Groenwerk en haar medewerkers."

"Vanuit de overtuiging dat een organisatie meerwaarde dient te genereren voor haar directe omgeving ging ik sociaal ondernemen."
– Hans Terhorst, sociaal ondernemer

Groenwerk over het PSO-Keurmerk

"Het geeft een erkenning voor de inspanning die wij leveren. Ook is het PSO-keurmerk belangrijk voor sommige opdrachtgevers die selecteren op PSO30+- bedrijven. Daarnaast is het PSO 30+ -certificaat belangrijk omdat het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen. Op deze manier hebben wij al diverse keren met een aanbesteding mee kunnen doen, welke anders niet mogelijk was."

Extra inspanningen voor PSO30+

"Voor Groenwerk waren er geen bijzondere extra inspanningen: sociaal ondernemen zit in het DNA van onze organisatie. Het bedrijf is met die sociale insteek opgestart.
Eigenaar Hans Terhorst had jaren geleden een droom. Met zijn kennis en ervaring in vier verschillende werkvelden: het onderwijs, het ondernemerschap, de overheid en sociaal maatschappelijk gebied was de kogel al snel door de kerk. In 2010 zette Hans Groenwerk op. Een bedrijf waar mensen bloeien."

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
15 july 2020