Combinatie Jeugdzorg is aantoonbaar een sociale werkgever

Combinatie Jeugdzorg is aantoonbaar een sociale werkgever

Combinatie Jeugdzorg is aantoonbaar een sociale werkgever. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Combinatie Jeugdzorg op een kwalitatief goed wijze werkplekken faciliteert. Met het behalen van Trede 1 van het PSO keurmerk heeft Combinatie Jeugdzorg aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp

De organisatie helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De behandeling is gericht op het gezin en hun naaste omgeving. Samen werken ze zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast biedt Combinatie Jeugdzorg cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Combinatie Jeugdzorg werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Ze heeft hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook haar circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

“Sociaal inclusief ondernemen past bij wat we in de kern doen.”

Sociaal inclusief ondernemen is voor Combinatie Jeugdzorg een belangrijk thema. Voor Combinatie Jeugdzorg geeft het PSO certificaat een extra bekrachtiging van wat Combinatie Jeugdzorg doet op het gebied van sociaal inclusief ondernemen. Het past bij wat ze in de kern doet: jeugdigen en hun gezinnen helpen een goede plek in de samenleving te vinden en maatschappelijk mee te doen. In haar hulpverlenings­ en bedrijfsvoeringsproces liggen kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te bieden. Die kansen benut Combinatie Jeugdzorg aantoonbaar door Trede 1 van de PSO te hebben behaald. Daarnaast helpt het PSO-certificaat Combinatie Jeugdzorg bij haar social returnverantwoording richting bepaalde gemeenten.

Tessy van Gurp, HR-adviseur Combinatie Jeugdzorg licht verder toe: “Wij bieden werk aan medewerkers uit de doelgroep en ons inkoopbeleid is gericht op zoveel mogelijk inkoop bij PSO-gecertificeerde leveranciers. Wat minder bijdraagt, maar wel degelijk belangrijk is in het kader van sociaal inclusief ondernemen, zijn de mogelijkheden die wij bieden aan leerling-ervaringsdeskundigen, stagiairs van verschillende opleidingen en vrijwilligers. We stellen jongeren uit de doelgroep in staat werkervaring op te doen als ze geen school of regulier werk hebben. Ook hebben we werkoriëntatieplaatsen voor belangstellenden in de zorg. We geven voorlichting en gastcolleges en verrichten maatschappelijke activiteiten.”

“We hebben de nieuwe functie van groepsondersteuner gecreëerd voor een jongen die bij ons vrijwilligerswerk deed en moest stoppen om samen met de Ergon betaald werk te zoeken. Wij konden zo zijn waardevolle bijdrage structureel een plek geven in de behandelgroep en hij kon daardoor betaald bij ons aan de slag. Het is een voorbeeld van ‘anders’ naar mogelijkheden en functies kijken.”

“Het vraagt wel begeleiding en coaching van vaste krachten, maar er wordt ook werk uit handen genomen en je krijgt er zeer gemotiveerde collega’s bij. Uiteindelijk is het saldo altijd positief, omdat meer kwetsbare mensen meedoen.”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. De afgelopen maanden is duidelijk geworden wat voor een belangrijke rol inclusief werkgeverschap heeft in het creëren van een stabiele arbeidsparticipatie. Combinatie Jeugdzorg draagt met het behalen van het PSO keurmerk op substantiële wijze bij aan dit doel.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Deel dit bericht:  
7 july 2020