De Variabele Groep B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Variabele Groep B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Variabele Groep B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat De Variabele Groep B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert De Variabele Groep B.V.op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal & inclusief ondernemen.

"Het PSO-certificaat is de bevestiging van onze (sociale) manier van ondernemen. Wij willen deze manier van ondernemen ook in de toekomst voortzetten en verder ontwikkelen, aldus Cindy Scholten (Personeelsfunctionaris). De Variabele is een vastgoedonderhoudsbedrijf. Wij richten ons op alle vormen van onderhoud: van dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud tot planmatig onderhoud en investeringsprojecten. Van asbestsanering tot verduurzaming. Hierbij werken we voornamelijk in bewoonde situaties. Binnen De Variabele streven we naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. Hierbij willen we kansen creëren voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk(er) hebben. Het vertrouwen van een baan brengt hen letterlijk weer een trede hoger. Binnen De Variabele werken we standaard met een aantal (beginnende) vaklieden uit de verschillende doelgroepen. Nieuw voor ons zijn de leerwerktrajecten die we samen met bemiddelaars en het UWV uitvoeren. Daarnaast gaan we vanaf het najaar mensen binnen ons eigen opleidingsbedrijf scholen, van basis tot doorgroeien en specialisatie."

De PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal & inclusief ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal & inclusief ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
20 may 2020