Onbeperkt aan de Slag behaalt topscore op de PSO

Onbeperkt aan de Slag behaalt topscore op de PSO

Wijzijndeoplossing B.V., beter bekend als Onbeperkt aan de Slag, heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Onbeperkt aan de slag voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit specifieke geval is de totale score zelfs 92,5%. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Onbeperkt aan de Slag op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Onbeperkt aan de slag op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Onbeperkt aan de Slag

Saskia Rosmalen, directeur: “Ooit is het platform gestart onder de naam WijzijndeOplossing, waarbij ‘wij’ staat voor gemotiveerde werkzoekenden en werkgevers die openstaan voor mensen die wat extra nodig hebben. In 2014 is de eerste pilot gestart in de regio Utrecht-Midden met 6 werkgevers. Nadat de eerste 100 werkzoekenden zich hadden aangemeld, zijn wij begonnen met Meet&Greets waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar op een leuke en informele manier rechtstreeks ontmoeten. Op basis van wat kan en op basis van motivatie van beide kanten! In 2015 is besloten de pilot voort te zetten als zelfstandig bedrijf: er is toen een BV opgericht onder de naam WijzijndeOplossing, die alleen maar de uitvoering van Onbeperkt aan de Slag verzorgt. Een BV, jawel, met een sociale doelstelling. Maar ook met de wens ‘gewoon’ omzet
te draaien op basis van toegevoegde waarde en niet subsidies of donaties. Een echte onderneming dus, maar ook ontzettend sociaal.”


Invullen van SROI door te werken met een sociale onderneming die SROI in het DNA heeft

“De missie van Onbeperkt aan de Slag is een genormaliseerde arbeidsmarkt waar op basis van talent en motivatie werkzoekenden met een arbeidsbeperking voor vol worden aangezien. Onbeperkt aan de Slag is er voor alle werkgevers met een sociaal hart” vertelt Saskia Rosmalen. “Of je nu personeel zoekt omdat je gewoon mensen nodig hebt en eens in dit deel van de arbeidsmarkt wil werven, je graag open staat voor mensen met een arbeidsbeperking of je een SROI vraagstuk hebt in te vullen: bij ons kun je terecht. En wat ons echt uniek maakt: met een medewerkersbestand bestaande uit getalenteerde medewerkers met een arbeidsbeperking; onze Social Impact Spitsen”.


Onbeperkt aan de slag heeft een van de hoogste scores

Saskia vervolgt: Net voor de coronacrisis (de week ervoor zelfs) is de audit gedaan. Met vlag en wimpel geslaagd met een van de hoogste scores van Nederland: 92,5%! Helaas is de Trede 3 hoogste trede op de ladder en gaat het PSO 30+ certificaat over een minimum van 30% en niet hoger. Wij wel! En we zijn supertrots op onze PSO30+ status! Het stelt ons in de mogelijkheid SROI projecten in te vullen, niet alleen met personeel maar ook door andere creatieve & innovatieve projecten te doen. Net even anders en in ons geval ook als bijvangst altijd meteen leidend tot werk voor mensen met een beperking bij onszelf. Wij wisten het natuurlijk al die tijd al en onze werkgevers en partners ook: Onbeperkt aan de Slag is een superleuke & sociale onderneming. Dus kom maar op met de vragen en natuurlijk ook opdrachten! Onbeperkt aan de Slag gaat ervoor!
 
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten). 


PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 


Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.


PSO30+ 

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.
 
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl

Deel dit bericht:  
11 may 2020