FPH Ploegmakers B.V. behaalt eerste PSO-trede

FPH Ploegmakers B.V. behaalt eerste PSO-trede

Het bedrijf FPH Ploegmakers B.V. heeft onlangs het certificaat voor de eerste PSO-trede ontvangen. Via een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling TÜV Rheinland Nederland, is gebleken dat FPH voldoet aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor PSO-trede 1. Het bedrijf uit het Brabantse Vinkel maakt hiermee zichtbaar bovengemiddeld te presteren in het bieden van werkgelegenheid aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het fundament onder het aannemingsbedrijf werd al in de jaren ’50 gelegd door Frans Ploegmakers. FPH werd opgericht in 1984, en is over de jaren heen een bekende naam in de branche geworden. Circa 50 gespecialiseerde medewerkers zijn voor FPH actief in, onder andere, het bouwrijp maken van nieuwe stedelijke gebieden, dijken versterken, rioleringen aanleggen, en complete wegen verleggen.

Duurzaam ondernemen is een belangrijke pilaar binnen de bedrijfsvorming van FPH. Niet alleen op milieugebied, maar ook in de maatschappelijke zin wordt dit beleid nagestreefd. ‘Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen en leerplaatsen te bieden aan instromers op de arbeidsmarkt’, luidt de website van het bedrijf. ‘Daarom voeren we bij FPH een doorlopend beleid op het gebied van Sociaal Ondernemen. We laten jongeren kennismaken met het werk en helpen hen gelijktijdig op weg naar een betaalde werkkring. Daarnaast nemen we graag oudere werknemers aan vanwege hun kennis en ervaring. Tenslotte bieden we ouderen en langdurig werklozen de kans om terug te keren in het arbeidsproces.’

Trede 1 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Door het succesvol tewerkstellen van dit beleid is FPH sinds dit jaar in het bezit van het certificaat voor trede 1 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een door TNO ontwikkeld meetinstrument én kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: De Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Organisaties die voldoen aan de norm voor trede 1 halen, presteren wat betreft socialer ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in dezelfde grootteklasse. Zo behoren ze tot de 35% best presterende bedrijven.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
21 february 2020