Aspirant-status voor PepsiCo: ‘Wij willen iedereen een kans geven’

Aspirant-status voor PepsiCo: ‘Wij willen iedereen een kans geven’

PepsiCo Nederland, onderdeel van de multinational PepsiCo, heeft onlangs de Aspirant-status op de PSO-prestatieladder behaald. Tijdens een feestelijke uitreiking op één van de productielocaties in Zaandam overhandigde PSO-directeur Yuri Starrenburg het certificaat aan PepsiCo.

Inclusieve werkgever

PepsiCo Nederland is één van de grootste voedselmiddelenbedrijven in ons land en biedt met een hoofdkantoor in Utrecht werk aan ruim 900 werknemers, verspreid over meerdere (productie-)locaties. Het bedrijf wordt gedreven door haar visie om wereldleider te zijn in ‘convenience’ eten en drinken. Dit doet PepsiCo met haar ‘Winning with Purpose’ visie, die de ambitie weerspiegelt om duurzaam te winnen in de markt en ‘Purpose’ te verankeren in alle aspecten van het bedrijf.

‘Voor PepsiCo is het belangrijk een inclusieve werkgever te zijn waar we iedereen een kans geven bij te dragen aan ons gezamenlijke succes als bedrijf’, vertelt HR-Director Hanneke van Aert. ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt horen hier ook bij. De PSO certificering helpt ons bij het vormgeven van ons inclusiviteitsbeleid, en is dus een stap in de goede richting.’

‘Door medewerkers uit de PSO doelgroep in de organisatie op te nemen en duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden, hebben de toegepaste maatregelen automatisch effect op alle medewerkers’, vervolgt Van Aert. ‘Ook hopen we met de PSO certificering andere bedrijven waar we mee samenwerken te stimuleren aan de slag te gaan met hun beleid omtrent inclusief ondernemen.’

Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is een door TNO ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat sociaal ondernemerschap op bedrijfsniveau inzichtelijk maakt. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

PSO-gecertificeerde organisaties hebben via een onafhankelijke toetsing aan kunnen tonen tot de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen van de PSO te voldoen. Zo is de PSO zowel een meetinstrument als kwaliteitskeurmerk.

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een certificaat kan worden toegekend. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk, maar het behalen van de Aspirant-status is vaak een goede en duurzame eerste stap naar een trede-erkenning. Middels de Aspirant-status (h)erkent de PSO organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar een trede-erkenning. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van Aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toe zal groeien naar PSO-trede 1, 2 of 3.

Om in aanmerking te komen voor deze Aspirant-status is PepsiCo onafhankelijk getoetst op het geaccordeerde plan van aanpak en haar directe- en indirecte sociale bijdragen. De toetsing is uitgevoerd door certificerende instelling DEKRA. Het certificaat zal voor een periode van twee jaar geldig zijn. 

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
24 february 2020